Groen en handhaving zijn de belangrijkste thema’s in de Algemene Beschouwingen van Lokaal Halderberge. Er is de laatste jaren zoveel bezuinigd op groen dat de grenzen van het groenbeheer zijn bereikt. De afgelopen week had Lokaal Halderberge via Social Media gepolst hoe er tegen het groen wordt aangekeken. De reacties waren overweldigend en bevestigden het idee dat er nu echt iets moet gebeuren. Samen met CDA en VVD heeft Lokaal Halderberge dan ook een motie opgesteld, welke breed werd ondersteund, waarin het college wordt opgeroepen met een voorstel te komen de ontstane achterstanden in het onderhoud van openbare wegen, openbaar groen en onkruidbestrijding weg te werken en het onderhoudsniveau van de buitenruimten op een hoger niveau te brengen, waardoor ergernissen en klachten afnemen.

Verder heeft Lokaal Halderberge aandacht gevraagd voor handhaving. Het college is verzocht met een voorstel te komen hoe betere of extra inzet van BOA’s kan leiden tot het terugdringen van illegaal storten van afval, parkeeroverlast, zwerfafval en overlast van hondenpoep. Hiervoor diende Lokaal Halderberge een motie in die in samenwerking met VVD en CDA was opgesteld. Ook deze motie kon op brede steun rekenen van de raad en werd door het college overgenomen.

Lees de volledige Algemene Beschouwingen van Lokaal Halderberge hier.