DICHTBIJ PAST BIJ MIJ

Eén krachtige partij die, samen sterk, uw belangen behartigt.

raadsfractie en wethouder

Nieuws

Missie

Lokaal Halderberge is er voor elke burger in Halderberge! Lokaal Halderberge is het eerste en meest betrouwbare aanspreekpunt als het gaat om zijn welzijn binnen de gemeente.

Lokaal Halderberge spant zich voortdurend en energiek in voor de allerbeste leefomgeving voor haar burgers.

Onze VIER PIJLERS

Zowel partijbestuur als politieke fractie in de gemeenteraad hebben de opgave de onderstaande waarden van Lokaal Halderberge te waarborgen in hun handelen:

Transparant

Lokaal Halderberge wil een betrouwbare politieke partij zijn. Daarbij hoort actieve openheid van zaken, zowel partij bestuurlijk als politiek inhoudelijk.

betrokken

Als lokale politieke partij staat betrokkenheid bij de gemeenschappen in Halderberge hoog in het vaandel. Je moet je bij Lokaal Halderberge thuis kunnen voelen. Hoewel  in de lokale politiek voor individuele belangenbehartiging  geen plaats is, staat niets het geven van adviezen in de weg. Collectieve belangenbehartiging wordt altijd geplaatst in het brede kader van leefbaarheid voor alle inwoners.

eerlijk

In alle beraadslagingen, zowel partij bestuurlijk als politiek inhoudelijk, wordt geen rekening gehouden met “verborgen agenda’s”. De kracht van argumenten voert de boventoon. Respect voor de ander en voor andermans opvattingen staan centraal. Uiteindelijk worden besluiten democratisch genomen en verantwoord. Gelijke behandeling is een leidend beginsel, ook binnen de partij.

authenthiek

Lokaal Halderberge is authentiek door het voeren van een eigen pragmatische politiek, die niet is gebaseerd op enig ideologisch beginsel, zoals kenmerkend is voor de landelijke politieke partijen. Lokaal Halderberge blijft zichzelf en is herkenbaar als vertegenwoordiger van de lokale gemeenschappen.

Verkiezingen

Het verkiezingsprogramma van Lokaal Halderberge is erop gericht om het goede werk van de afgelopen jaren voort te zetten. Het motto van Lokaal Halderberge voor de komende verkiezing is dan ook:Het moet blijven kloppen !


Hiermee geeft Lokaal Halderberge aan dat enerzijds de gemeente nu de zaken goed op orde heeft en dat willen we graag zo houden. Zo zijn grote achterstanden uit het verleden aangepakt en weggewerkt; is de gemeente financieel weer gezond; zijn er veel grote investeringen gedaan aan o.a. wegen, duurzame verlichting, scholen, religieus erfgoed en sociaal domein; is er beter contact met de inwoners en een prima ambtelijke organisatie.

Anderzijds moet ieders hart blijven kloppen voor ons mooie Halderberge, want dat is juist voor een lokale politieke partij bij uitstek het doel.

RAADSFRACTIE EN WETHOUDER

Lokaal Halderberge is met vijf leden vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Halderberge. In het college van burgemeester en wethouders wordt Lokaal Halderberge vertegenwoordigd door Jan Mollen.

  Gisela van Beek
  Fractielid Lokaal Halderberge

  Thijs Graste
  Fractielid Lokaal Halderberge

  Jurgen Pertijs
  Fractievoorzitter Lokaal Halderberge

  Toos Ossenblok-Aerts
  Fractielid Lokaal Halderberge

  Bert Suijkerbuijk
  Fractielid Lokaal Halderberge