DICHTBIJ PAST BIJ MIJ

Eén krachtige partij die, samen sterk, uw belangen behartigt.

raadsfractie

Nieuws

Missie

Lokaal Halderberge is er voor elke burger in Halderberge! Lokaal Halderberge is het eerste en meest betrouwbare aanspreekpunt als het gaat om zijn welzijn binnen de gemeente.

Lokaal Halderberge spant zich voortdurend en energiek in voor de allerbeste leefomgeving voor haar burgers.

Onze VIER PIJLERS

Zowel partijbestuur als politieke fractie in de gemeenteraad hebben de opgave de onderstaande waarden van Lokaal Halderberge te waarborgen in hun handelen:

Transparant

Lokaal Halderberge wil een betrouwbare politieke partij zijn. Daarbij hoort actieve openheid van zaken, zowel partij bestuurlijk als politiek inhoudelijk.

betrokken

Als lokale politieke partij staat betrokkenheid bij de gemeenschappen in Halderberge hoog in het vaandel. Je moet je bij Lokaal Halderberge thuis kunnen voelen. Hoewel  in de lokale politiek voor individuele belangenbehartiging  geen plaats is, staat niets het geven van adviezen in de weg. Collectieve belangenbehartiging wordt altijd geplaatst in het brede kader van leefbaarheid voor alle inwoners.

eerlijk

In alle beraadslagingen, zowel partij bestuurlijk als politiek inhoudelijk, wordt geen rekening gehouden met “verborgen agenda’s”. De kracht van argumenten voert de boventoon. Respect voor de ander en voor andermans opvattingen staan centraal. Uiteindelijk worden besluiten democratisch genomen en verantwoord. Gelijke behandeling is een leidend beginsel, ook binnen de partij.

authenthiek

Lokaal Halderberge is authentiek door het voeren van een eigen pragmatische politiek, die niet is gebaseerd op enig ideologisch beginsel, zoals kenmerkend is voor de landelijke politieke partijen. Lokaal Halderberge blijft zichzelf en is herkenbaar als vertegenwoordiger van de lokale gemeenschappen.

RAADSFRACTIE EN WETHOUDER

Lokaal Halderberge is met 6 raadsleden en 2 burgercommissieleden vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Halderberge.

In het college van burgemeester en wethouders wordt Lokaal Halderberge vertegenwoordigd door Patrick Schouw.

  Gisela van Beek
  Fractievoorzitter
  Lokaal Halderberge

  Diel Boere
  Fractielid
  Lokaal Halderberge

  John van den Boom
  Fractielid Lokaal Halderberge

  Martijn Konings
  Fractielid
  Lokaal Halderberge

  Jessica van den Oetelaar-Jacobs
  Fractielid Lokaal Halderberge

  Kevin Laros
  Fractielid
  Lokaal Halderberge