RAADSFRACTIE en BURGERCOMMISSIELEDEN

Raadsfractie 

Nieuws

Wie zijn wij?

Lokaal Halderberge is met 6 raadsleden en 2 burgercommissieleden vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Halderberge.

Gisela van Beek

Fractievoorzitter Lokaal Halderberge
Lid commissie Beheer en Ontwikkeling
Lid commissie Samenleving Middelen en Veiligheid
Lid Werkgeverscommissie Griffie

Mijn naam is Gisela van Beek, wonende te Hoeven, en daar in 1966 als een ‘van Oosterhout’ geboren. Gehuwd met Oscar en moeder van Luuk (1997) en Daan (1999). Na mijn middelbare school heb ik enkele jaren bedrijfseconomie aan de Erasmusuniversiteit gestudeerd. Gedurende de jonge jaren van onze kinderen heb ik ervoor gekozen niet buitenshuis werkzaam te zijn. Daarna ben ik medefirmant bij de drukkerij van mijn echtgenoot geworden. In het centrum van Oudenbosch werken wij dagelijks en met veel plezier in en aan ons bedrijf. Mijn vrije tijd breng ik graag door met familie en vrienden en in onze tuin. Verder genieten we met volle teugen van de diverse activiteiten en evenementen die door veel vrijwilligers in Halderberge worden georganiseerd.

In 2005 werd ik actief lid van lokale partij Hoeven 2000. Begonnen als fractie-assistent werd ik in 2010 verkozen tot raadslid. Een snel veranderende politiek bestuurlijke omgeving heeft tot het besluit geleid te fuseren met 2 andere lokaal politieke partijen. De fusie heeft een eind gemaakt aan politieke versnippering die sinds de herindeling bestond en daarmee is in mijn ogen de bestuurskracht van de gemeenteraad in Halderberge fors toegenomen.

Op dit moment ben ik erg trots fractievoorzitter te mogen zijn van de fractie van Lokaal Halderberge, een partij met 6 raadsleden, 2 burgercommissieleden en een wethouder in het College van Burgemeester & Wethouders. Met 9 man sterk kunnen wij lokale belangen nog krachtiger vertegenwoordigen. Stuk voor stuk zijn onze mensen diep geworteld in onze samenleving. Door goed te luisteren willen wij onze inwoners zo breed mogelijk vertegenwoordigen kunnen we naar mijn idee goede belangenafwegingen maken bij de politieke besluitvorming in de gemeenteraad. Onze wethouder zal, ingedachtig de waarden van Lokaal Halderberge, in het college van B&W uitvoering moeten geven aan die door de gemeenteraad genomen besluiten.

Onze beperkte ruimte en middelen moeten we verstandig benutten om zo optimaal mogelijk bij te dragen aan versterking van onze lokale en regionale economie, onze leefomgeving en ons welzijn.

Om nú goede besluiten te nemen is een gezonde visie voor de toekomst noodzakelijk. Goede afstemming én samenwerking met de regiogemeenten is belangrijk. Goed luisteren naar onze inwoners is belangrijk. Dit zijn uitdagingen die ik via Lokaal Halderberge graag vóór jou maar vooral mét jou aanga.

Hofstraat 11, 4741 AK Hoeven

Telefoon: 0165-506403

Mobiel: 06-22673608

E-mail: g.vanbeek@halderberge.nl

Geboortedatum: 09-07-1966

Kaaistraat 6, 4731 LX Oudenbosch

Mobiel: 06-42457727

E-mail: d.boere@halderberge.nl

Geboortedatum: 19-5-1956

Diel Boere

Fractielid Lokaal Halderberge
Lid commissie Beheer en Ontwikkeling
Lid commissie Spoor

Mijn naam is Diel Boere, woonachtig in Oudenbosch. Velen van u zullen mij vast wel kennen als ondernemer in het centrum van Oudenbosch.

Als inwoner van Halderberge ben ik al sinds 2000 actief lid van een lokale partij.
De start lag bij O.N.S Halderberge welke na een aantal jaren is samengegaan met Hoeven 2000 en Gemeen- schapsbelangen Bosschenhoofd.

Dit om te komen tot een krachtige lokale partij, Lokaal Halderberge, die opkomt voor uw belangen.

Nu ik mijn werkzaamheden als ondernemer heb neergelegd is de tijd aangebroken om mij volledig in te zetten voor de inwoners van Halderberge.

John van den Boom

Fractielid Lokaal Halderberge
Lid commissie Beheer en Ontwikkeling
Voorzitter raadscommissies

Ik ben John van den Boom geboren (1973) en getogen in Bosschenhoofd. Ik ben getrouwd met Natalie en ik ben vader van een tweeling, zoon Rick en dochter Romy (2003). Ik ben na de middelbare school gaan werken en leren in de techniek en daar ook de opleiding werktuigbouwkunde gestudeerd aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. Voor mijn werk geef ik leiding aan een afdeling die verantwoordelijk is voor onderhoud en beheer aan duurzame energiecentrales.
Privé vind ik het belangrijk om te sporten en daarnaast ook mijn steentje bij te dragen aan de leefbaarheid in het dorp door deel te nemen of te ondersteunen bij het organiseren van activiteiten. Ik ben dan ook ontzettend trots op alle vrijwilligers die op welke manier dan ook een bijdrage leveren want dit is essentieel voor de leefbaarheid in de dorpen.
Het verenigingsleven is het hart van onze samenleving en ook vaak de verbindende factor tussen inwoners dus de aandacht hiervoor is dan ook zeer belangrijk.
Ik ben 4 jaar geleden in contact gekomen met Lokaal Halderberge en ben ik mij gaan verdiepen in het verkiezingsprogramma en standpunten waar Lokaal Halderberge voor staat. De standpunten en kernwaarden “ open, betrokken, eerlijk en authentiek”. Spreken mij aan en dat samen met de woorden “ gewoon en dichtbij” past dit bij mij.
Ik vind het belangrijk om samen met de inwoners te kijken naar wat goed is voor de Halderberge samenleving.
Of het nu gaat om veiligheid, sport, woningbouw of de energietransitie, belangrijk is om de inwoners vroegtijdig te betrekken zodat de inwoners initiatieven uit kunnen spreken welke voor hun belangrijk zijn, om daarna in overleg de mogelijkheden te bekijken en van daaruit de juiste keuzes en besluiten te nemen.

Eikenlaan 2, 4744 CK Bosschenhoofd

Mobiel:  06-55205151

E-mail: j.vandenboom@halderberge.nl

Geboortedatum: 16-2-1973

Kade 17, 4731 KR Oudenbosch

Mobiel: 06-16448251

E-mail: m.konings@halderberge.nl

Geboortedatum: 13-12-1977

Martijn Konings

Fractielid Lokaal Halderberge
Lid commissie Samenleving Middelen en Veiligheid

Als ondernemer en inwoner van Oudenbosch wil ik mij de komende raadsperiode via Lokaal Halderberge inzetten voor alle inwoners en ondernemers van Halderberge. Een zeer belangrijk punt voor mij is het verbeteren van de leefbaarheid in de kernen door de bouw van meer woningen voor jongeren en ouderen die tevens ook betaalbaar zijn. Daarnaast wil ik inzetten op behoud van het groen in onze kernen. “Groen is geen kostenpost maar is onderdeel van een gezonde samen- leving”.

Als ondernemer vind ik het belangrijk dat meer ondernemers worden betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het beleid. Ik zet me in op versterking van de functie van de winkelcentra in onze dorpen en wil dat aan lokale ondernemers meer kansen worden geboden bij gemeentelijke aanbestedingen. Natuurlijk richt ik mij ook op de betaalbaarheid van het beleid en plannen die in de gemeenteraad worden behandeld

Jessica van den Oetelaar-Jacobs

Fractielid Lokaal Halderberge
Lid commissie Samenwerking Middelen en Veiligheid
Voorzitter raadscommissies

Mijn naam is Jessica van den Oetelaar-Jacobs uit Oud Gastel. Ik ben 42 jaar, getrouwd met Pascal en moeder van een zoon (Gloire 2006) en drie dochters (Davina 2008, Sabrina 2008 en Plamedie 2011). Mijn vrije tijd breng ik graag door met mijn gezin, familie en vrienden. Ik werk op een middelbare school in Oudenbosch als coördinator ondersteuning en contactpersoon voor basisscholen en ouders van toekomstige leerlingen. Daarnaast ben ik mentor van de structuurklas en docent Nederlands en rekenen. Door mijn werk ben ik nauw betrokken bij de jeugd en de jeugdzorg. Hierdoor weet ik wat er onder jongeren leeft en welke voorzieningen zij nodig hebben. Ik heb een passie voor kinderen en onderwijs.

 

Ik haal heel veel energie uit contact met mensen: jong en oud. Iedereen heeft een verhaal en ieder verhaal is belangrijk! Ik ben actief in het verenigingsleven en zie hoeveel energie vrijwilligers steken in hun club en wat dit doet met de leefbaarheid van onze gemeente. Het verenigingsleven is voor mij de verbindende factor tussen inwoners!

 

In 2002 werd ik lid van de lokale partij Gemeenschapsbelangen. Ik raakte geïnspireerd door mijn zwager en zijn vader: Jurgen en Kees Pertijs. Gemeenschapsbelangen is daarna overgegaan in Lokaal Halderberge. De krachten van de lokale partijen werden gebundeld en dit pakte positief uit.

 

Op 10 februari 2022 kreeg ik, een maand voor de verkiezingen, de kans om alvast te mogen proeven van het werk van een raadslid. Dat proeven smaakte echt naar meer. Politiek is volgens mij kijken, luisteren, denken en creëren. Dat luisteren is zo belangrijk. Het gaat niet om het luisteren om maar te moeten reageren, maar het luisteren om te begrijpen. Door dit luisteren ontstaat er pas echt contact tussen mensen. Juist dat contact vind ik belangrijk. Politiek bedrijven doe je niet alleen! Als je ver wil komen, dan moet je dat samen doen. En juist dat is de kracht van Lokaal Halderberge!

 

Lokaal Halderberge is een partij waarbij iedereen zichzelf mag zijn. Een gewone partij past bij mij; een vrouw die met haar gezin midden in het leven staat. Een partij die open staat voor de mening van anderen. Een partij die van aanpakken weet. Geen woorden, maar daden. En juist dat is ook mijn kracht! Het gaat om idealen volgen, ideeën uitwerken, plannen maken, doelen bewerkstelligen en dit samen met de inwoners. Belangrijk is daarbij om realistisch te zijn en te blijven.

 

Afgelopen jaren is er veel gebouwd in onze gemeente en ook de centra zijn volop ontwikkeling. Het is goed om te zien dat er de afgelopen jaren is bewerkstelligd dat wij als inwoners steeds vaker worden betrokken bij besluitvorming over onze eigen sociaal-maatschappelijke of fysieke leefomgeving. Inwoners weten als geen ander wat er wordt gemist of wat beter kan. Door gewoon dichtbij de inwoners te blijven en de samenwerking te zoeken, kom je samen tot de mooiste resultaten.

 

Onder het motto: “We blijven gewoon dichtbij” wil Lokaal Halderberge ook de komende vier jaar met u als inwoner in gesprek blijven over wat u belangrijk vindt en waar de gemeente in kan ondersteunen. Ik wil daar graag mijn steentje aan bijdragen. Samen met de fractie en u wil ik me de komende jaren sterk gaan maken voor Halderberge in het algemeen en Oud Gastel in het bijzonder. In het sociaal domein hoop ik mijn kennis en kunde te kunnen delen en verder uit te breiden.

Kruizemunt 5, 4751 KW Oud-Gastel

Telefoon: 06-10726998

E-mail: j.vandenoetelaar@halderberge.nl

Geboortedatum: 27-3-1980

Hemiksemstraat 8, 4731 LC Oudenbosch

Mobiel: 06-30158178

E-mail: k.laros@halderberge.nl

Geboortedatum: 17-9-1985

Kevin Laros

Fractielid Lokaal Halderberge
Lid commissie Samenleving Middelen en Veiligheid
Werkgroep bestuurlijke vernieuwingen

Mijn naam is Kevin Laros, opgegroeid in Stampersgat en inmiddels 12 jaar woonachtig in Oudenbosch samen met mijn vrouw en 2 kinderen.

Sinds enkele jaren ben ik betrokken bij Lokaal Halderberge. Voor mij een krachtige partij zonder politieke kleur, waarbij ervaren en minder ervaren leden uit de diverse kernen samen de stem van de inwoners graag willen laten horen binnen de gemeente. Meedenken en werken aan het bevorderen van de leefbaarheid van de diverse kernen.

In mijn dagelijkse leven ben ik werkzaam als Fysiotherapeut in het Bravis ziekenhuis. Waar ik dagelijks word geconfronteerd met de gevolgen van ziekte of een ongeval is denken in mogelijkheden een vereiste. Luisteren, samenwerken, oplossingsgericht denken en doorzettingsvermogen spelen hierin een belangrijke rol om tot het gewenste resultaat te komen. Met deze ervaring hoop ik de komende periode klaar te staan voor de inwoners van Halderberge.

Anne Marie Buurstee

Burgercommissielid
Lokaal Halderberge

Stoofstraat 69, 4751 WC Oud-Gastel

Mobiel: 06-15060197

E-mail: a.buurstee@halderberge.nl

Geboortedatum: 6-4-1957

Kees de Rooij

Burgercommissielid
Lokaal Halderberge

Vaartweg 52, 4731 RA Oudenbosch

Mobiel: 06-17730660

E-mail: k.derooij@halderberge.nl

Geboortedatum: 12-11-1967