RAADSFRACTIE EN WETHOUDER

Raadsfractie en wethouder

Nieuws

Wie zijn wij?

Lokaal Halderberge is met vijf leden vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Halderberge. In het college van burgemeester en wethouders wordt Lokaal Halderberge vertegenwoordigd door Jan Mollen.

Beukenlaan 3a, 4731 CD Oudenbosch

Telefoon: 0165-316852

Mobiel: 06-12177461

E-mail: j.mollen@halderberge.nl

Geboortedatum: 19-03-1958

Jan Mollen

Wethouder

Mijn naam is Jan Mollen. Ik ben opgegroeid in Oudenbosch alwaar ik, na enkele jaren in Bosschenhoofd te hebben gewoond, ook woonachtig ben. Sinds 2000 ben ik actief betrokken bij de lokale politiek en ben ik lid geworden van O.N.S. Halderberge.

Na de fusie van O.N.S. Halderberge met Gemeenschapsbelangen en Hoeven 2000 is Lokaal Halderberge sinds de laatste verkiezingen van 2014 met 5 raadsleden in de gemeenteraad vertegenwoordigd. Vanaf juli 2016 ben ik wethouder.

Mijn portefeuilles zijn nu:


 Bestuur & handhaving:

 • Kleinschalig collectief vervoer (KCV)

Middelen:

 • Financiën 
 • Planning en Facilitaire aangelegenheden
 • Control 
 • Informatisering en Automatisering – Personeel en Organisatie 
 • Grondbedrijf 
 • Dienstverlening

Openbare Ruimte:

 • Onderhoud openbare ruimte
 • Verkeer en parkeren
 • Openbaar groen en natuur
 • Waterwegen
 • Riolering
 • Begraafplaatsen
 • Hondenbeleid
 • Onderhoud gebouwen (accommodatiebeleid) 

Kunst & Cultuur:

 • Religieus erfgoed
 • Musea en Heemkundekringen

Projecten & vertegenwoordiging:

 • Basisnet Spoor
 • Doorgaande Route Oudenbosch
 • Borchwerf vennoot BWII CV
 • Saver aandeelhouder
 • EKH namens gemeente
 • Religieus erfgoed (coördinatie)

Gisela van Beek

Fractielid Lokaal Halderberge
Lid commissie Beheer en Ontwikkeling
Lid werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing

Mijn naam is Gisela van Beek, wonende te Hoeven, en daar in 1966 als ‘van Oosterhout’ geboren. Gehuwd met Oscar en moeder van Luuk (1997) en Daan (1999). Na mijn middelbare school heb ik enkele jaren bedrijfseconomie aan de Erasmusuniversiteit gestudeerd. Gedurende de jonge jaren van onze kinderen heb ik ervoor gekozen niet buitenshuis werkzaam te zijn. Daarna ben ik medefirmant bij de drukkerij van mijn echtgenoot geworden. In het centrum van Oudenbosch werken wij dagelijks en met veel plezier in en aan ons bedrijf.

Na passief lidmaatschap van een landelijke partij werd ik in 2005 actief lid van lokale partij Hoeven 2000. Begonnen als fractie-assistent werd ik in 2010 verkozen tot raadslid. Een snel veranderende politiek bestuurlijke omgeving heeft tot het besluit geleid te fuseren met 2 andere lokaal politieke partijen. Op dit moment ben ik erg trots met 4 fractiegenoten namens Lokaal Halderberge in de gemeenteraad actief te mogen zijn. 5 raadsleden (plus een wethouder) sterk kunnen wij lokale belangen nog krachtiger vertegenwoordigen. De fusie heeft een eind gemaakt aan politieke versnippering die sinds de herindeling bestond en daarmee is in mijn ogen de bestuurskracht van de gemeenteraad als geheel toegenomen.
In de raad houd ik me voornamelijk bezig met ruimtelijke ordening en economie. Onze beperkte ruimte en middelen moeten we verstandig benutten om zo optimaal mogelijk bij te dragen aan versterking van onze lokale en regionale economie, onze leefomgeving en ons welzijn.

Om nú goede besluiten te nemen is een gezonde visie voor de toekomst noodzakelijk. Goede afstemming én samenwerking met de regiogemeenten is belangrijk. Goed luisteren naar onze inwoners is belangrijk. Dit zijn uitdagingen die Lokaal Halderberge graag vóór maar vooral mét u aangaat.

Hofstraat 11, 4741 AK Hoeven

Telefoon: 0165-506403

Mobiel: 06-22673608

E-mail: g.vanbeek@halderberge.nl

Geboortedatum: 09-07-1966

Industrieweg 62, 4731 SE Oudenbosch

Telefoon: 0165-316548

Mobiel: 06-13096553

E-mail: t.graste@halderberge.nl

Geboortedatum: 16-06-1955

Thijs Graste

Fractielid Lokaal Halderberge
Lid commissie Beheer en Ontwikkeling

Mijn naam is Thijs Graste en ik ben geboren in het jaar 1955 en woon in Oudenbosch. Ik ben in het verleden geïnteresseerd geraakt in het besturen, door in verschillende verenigingsbesturen zitting te hebben. Ook boeide het mij op een gegeven moment hoe men met mijn omgeving omging binnen onze gemeente Halderberge. Ook daar dacht ik wat in te kunnen betekenen. Zodoende ging ik destijds bij een politieke partij, hoewel ik liever spreek van een “bestuursvereniging”, die het lokaal Halderbergse belang het meest uit droeg. Zodoende kwam ik uit bij Gemeenschapsbelangen Halderberge. Daar trof ik ook meerdere personen die het Halderbergse voorstonden. Zodat we van daar uit konden werken om een grote lokale partij in te richten met zoveel mogelijk andere lokale partijen. Omdat de gedachte was dat we dan Halderberge op een nog betere en rustigere manier zouden kunnen besturen wat de besluitvorming zeker ten goede zou komen. Dat was een van mijn politieke idealen. Dit is dan toch deels gelukt.

Ja en dan nu verder met Lokaal Halderberge. Ik zit nu inmiddels al ruim 10 jaar als uw volksvertegenwoordiger in de gemeenteraad van Halderberge. Ik ben geboren op de vroegere gemeente grens Oud Gastel – Oudenbosch , en woon er nu nog steeds. Mijn tuin is Oud Gastel en het huis staat in Oudenbosch en vanuit mij keukenraam kijk ik op de kerk van Bosschenhoofd. En als ik boven in de badkamer sta dan kijk ik over Oud Gastel en zie ik de watertoren van Stampersgat . Beter kan ik Halderberge niet over zien. En wat mij ook voorstaat is dat het in al die kernen goed toeven is voor jong en oud. Het gras moet overal even groen zijn. Op welk beleidsvlak dan ook.

Voor mij is politiek een kronkelig pad met vele afslagen maar ik wil met lokaal Halderberge zolang mogelijk recht blijven lopen.

Jurgen Pertijs

Fractievoorzitter Lokaal Halderberge
PLV Voorzitter gemeenteraad
Voorzitter auditcommissie
Voorzitter en lid commissie Samenleving Middelen en Veiligheid

Mijn naam is Jurgen Pertijs. Ik ben getrouwd met Judith en heb twee dochters, Sophie en Benthe.  Mijn hele leven ben ik al woonachtig in Bosschenhoofd. Na de afronding van mijn studie Informatiekunde aan de Universiteit van Tilburg in 2001 ben ik acht jaar werkzaam geweest bij EY (toen nog Ernst & Young) als IT auditor, waarna ik begonnen ben bij de Interne Audit Dienst van CZ. Daar ben ik momenteel werkzaam als Manager Internal Audit.

Vanaf mijn 18e ben ik actief in de lokale politiek. De politieke interesse kreeg ik van mijn vader Kees Pertijs, die tussen 1994 – 2004 wethouder was van Hoeven/Halderberge. Na zijn overlijden werd ik in 2006 partijleider van Gemeenschapsbelangen Halderberge. Vanaf 2006 tot 2014 heb ik deze partij mogen vertegenwoordigen in de gemeenteraad, altijd vanuit een tweemansfractie. Na de fusie van de lokale partijen ben ik sinds de verkiezingen van 2014 fractievoorzitter van Lokaal Halderberge. Een fractie van 5 enthousiaste en betrokken mensen, die het lokaal belang voorop stellen. Allemaal geworteld in de verschillende dorpen van onze mooie gemeente.

Door goed te luisteren naar mensen kom je erachter wat er bij die mensen speelt. Het zijn de signalen uit de gemeenschap die de koers bepalen van Lokaal Halderberge. Als de koers eenmaal bepaald is kan er nog wel wat bijgestuurd worden, maar het roer kan niet meer om. Dit is de kracht van Lokaal Halderberge. Als er beloftes gedaan worden dan worden ze ook nagekomen. Lokaal Halderberge is een betrouwbare en stabiele partij, met een brede kijk op de lokale politiek en een realistische visie op de toekomst.

Berkenlaan 37, 4744 CB Bosschenhoofd

Telefoon:  06-57578907

E-mail: j.pertijs@halderberge.nl

Geboortedatum: 12-12-1977

Zandeweg 37a, 4731 NA Oudenbosch

Telefoon: 0165-313429

Mobiel: 06-53649882

E-mail: t.ossenblok@halderberge.nl

Geboortedatum: 24-9-1941

Toon Ossenblok-Aerts

Fractielid Lokaal Halderberge
Voorzitter commissie Beheer en Ontwikkeling
Lid commissie Samenleving Middelen en Veiligheid

Bert Suijkerbuijk

Fractielid Lokaal Halderberge
Lid commissie Beheer en Ontwikkeling

Mijn naam is Bert Suijkerbuijk. Ik ben sinds 1972 woonachtig in Oudenbosch. Ik woon samen met mijn partner Anke. Na mijn Middelbare en HBO opleiding ben ik tot 2010 werkzaam geweest in het bedrijfsleven. Van 2010 tot 2014 was ik voor de lokale partij ONS wethouder in Halderberge. Mijn portefeuilles waren toen Openbare Ruimte, Toerisme en Recreatie, Economische Zaken, Verkeer/Vervoer, Centrumplannen Oudenbosch.

In 2014 ben ik lid geworden van de nieuwe fusiepartij Lokaal Halderberge. Sinds 14 juli 2016 ben ik voor deze partij gemeenteraadslid. Met de 5 fractieleden zijn we sterk vertegenwoordigd in de Raad van de Gemeente Halderberge. Dit brengt ook een grote verantwoording met zich mee.

De rol van de raad, de raadsleden, zal gaan veranderen. De overheid verlangt steeds meer betrokkenheid van de inwoners. Ook zullen we meer en beter moeten reageren op initiatieven van onze inwoners. Het gaat daarbij om alle inwoners, jong en oud. Maar ook om de ondernemers.

Met elkaar zorgdragen voor een goede toekomst van onze mooie gemeente Halderberge. Ik hoop daar mijn steentje aan bij te dragen.

Moerdijksestraat 22, 4731 EL Oudenbosch

Telefoon: 06 5339 9555

E-mail: b.suijkerbuijk@halderberge.nl

Geboortedatum: 28-06-1946