Steunfractie

Op dinsdag 1 maart om 19.30 uur vindt in “Het Kompas” te Hoeven het steunfractieberaad van Lokaal Halderberge plaats.

Besproken worden de agenda’s van de commissievergaderingen B&O en SM&V op 2 maart aanstaande.

Het beraad is openbaar en iedereen is van harte welkom. Vanuit Lokaal Halderberge zijn in ieder geval de raadsfractie en wethouder aanwezig.

De agendapunten van de commissievergaderingen en bijbehorende stukken zijn beschikbaar via: https://halderberge.raadsinformatie.nl/