Afgelopen donderdag 14 december werd in de raad het woningbouwprogramma 2018 – 2028 in behandeling genomen.

De Provincie Noord Brabant heeft een woonvisie gepresenteerd met cijfers over de noodzakelijke woningbouw en de bevolkingsontwikkeling en in onze gemeente zijn per kern woningbehoeftepeilingen georganiseerd. In West-Brabant moeten 33.000 woningen gebouwd worden. Reden voor gehele gemeenteraad er bij het college op aan te dringen vaart te maken met het bouwen van woningen.

Juist om tempo te maken met het bouwen van woningen was dat voor onze fractie in de raad een reden om 3 moties in te dienen. Het ging daarbij om het bouwen van meer woningen ( 120 ) in de kern Hoeven , het verzoek aan het college om voor de zomer 2018 een plan te presenteren voor de bouw van woningen op het voormalige sportpark Pagnevaart inclusief de mogelijk realisatie van een seniorenpark en de noodzaak om in Oudenbosch niet alleen goedkope woningen te bouwen maar ook wat middeldure en duurdere woningen omdat daar duidelijk behoefte aan is. Helaas onze moties haalde het niet. Dat gold overigens ook voor de moties van de VVD en het CDA.

Het college is nu weer aan zet. De gemeenteraad ging akkoord met het woningbouwprogramma . De raad zal periodiek geïnformeerd worden over de stand van zaken.

Onze fractie zal de woningbouwontwikkeling nauwkeurig blijven volgen en wanneer daarvoor aanleiding is wederom met een of meerdere moties het woningbouwprogramma trachten bij te sturen.

Bert Suijkerbuijk
Fractie Lokaal Halderberge

Het woningbouwprogramma vind je onder deze link.