Lokaal Halderberge vraagt in een brief aan het college om duidelijkheid over de stand van zaken en over de toekomst van het bedrijventerrein aan de Fabrieksstraat. Dit terrein is vrijwel iedereen in Stampersgat een doorn in het oog. Helemaal nu daar naar verluidt nog steeds buitenopslag van groot materieel plaatsvind, ondanks de dwangsommen. Omwonenden worden belemmerd in hun uitzicht en aan de waterzijde is het ook geen visitekaartje voor Halderberge. In Stampersgat zijn veel inwoners actief met plannenmakerij om het dorp ook voor de toekomst aantrekkelijk te houden. Van een bedrijventerrein zoals dat er nu bij ligt aan de Fabrieksstraat gaat geen uitstraling uit, het bederft het woonplezier in de omgeving en het tempert het enthousiasme van plannenmakers.

Lokaal Halderberge vraagt zich af of het college de noodzaak niet heeft gezien om de inwoners, en met name die uit Stampergat, te informeren over de laatste stand van zaken. Lokaal Halderberge vraagt ook waarom het college het laatste openbare collegebesluit niet door een persbericht heeft laten volgen.

Voor de volledige brief klik hier.