Anjerstraat

Lokaal Halderberge heeft het college vragen gesteld over het project ‘legalisatie gebruik gemeentegrond’. De fractie vraagt zich na de eerste geluiden serieus af of de uiteindelijke doelstelling van het project nog wel wordt gehaald. Harmonisering is goed, maar de wijze waarop dat nu plaatsvindt kan leiden tot een situatie waarbij de gemeente in de toekomst weer ongewenst snippergroen in eigen beheer gaat krijgen, met bijbehorende onderhoudskosten. Daarnaast is er niets zo ongelijk als het gelijk behandelen van ongelijken. Iemand die jarenlang illegaal een stuk grond in gebruik heeft genomen kan nu onder dezelfde condities grond kopen als iemand die jarenlang huur heeft betaald of op basis van een overeenkomst met de gemeente de grond heeft onderhouden. Wat Lokaal Halderberge betreft zouden de laatste twee categorieën op een of andere wijze gecompenseerd moeten worden.

De volledige brief vindt u onder deze link