Prioritering BOA inzet

Impressie van BOA workshop

Donderdagavond 11 januari 2018 heeft de gemeenteraad in een workshop meegedacht over de onderwerpen waar de Halderbergse BOA’s op moeten handhaven en welke onderwerpen hierbij prioriteit moeten krijgen. Vanuit Lokaal Halderberge zouden de BOA’s zich vooral moeten richten op  afvaldumpers, parkeerovertreders en hondenpoepverspreiders. Dit hebben we ook opgenomen in ons verkiezingsprogramma. Zodra de wettelijke mogelijkheid bestaat de uitgedeelde boetes als gemeente zelf te innen, moeten deze wat Lokaal Halderberge betreft worden aangewend ter voorkoming van nog meer dergelijke overlast. Criminaliteit mag niet lonen en controle op illegale hennepteelt en drugslaboratoria moet daarom worden voortgezet.

De komende tijd gaan we graag met je in gesprek over handhaving in het algemeen en BOA inzet in het bijzonder. Geef hieronder een reactie, bel of e-mail de vertegenwoordigers van Lokaal Halderberge.

Bij de Algemene Beschouwingen heeft Lokaal Halderberge, samen met de VVD een motie ingediend die raadsbreed ondersteuning vond. In die motie hebben we het college gevraagd voor de begroting van 2018 te komen met een voorstel hoe betere of extra inzet van BOA’s kan leiden tot het terugdringen van illegaal storten van afval, parkeeroverlast, zwerfafval, overlast hondenpoep en tegen welke kosten dit gerealiseerd kan worden en Gelijktijdig de maatregelen en oplossingen te communiceren naar onze bewoners.

De workshop voor raadsleden is een uitvloeisel van onze motie en een stap naar een voorstel over betere of extra inzet van BOA’s.