Statushouders Grafiek

 

Hoewel Halderberge met de opvang van statushouders in de pas loopt moet de spreiding over de kernen wat Lokaal Halderberge betreft beter!

Het is goed om te lezen dat we als Halderberge reeds in de eerste week van januari de taakstelling van 2016 hebben behaald, terwijl de verwachting was dat daar nog een heel kwartaal voor nodig zou zijn.

Wat opviel in de informatie over de vestiging van statushouders is de verdeling over de kernen. De fractie van Lokaal Halderberge heeft zowel tijdens als na het asieldebat regelmatig aangegeven groot voorstander te zijn van een goede spreiding over de kernen. Als we dan de cijfers van de afgelopen jaren optellen en in een percentage weergeven komen we tot de cijfers, zoals hieronder weergegeven in de linker tabel. Daarnaast is een tabel weergegeven met het inwoneraantal van Halderberge per kern op 1-1-2016.

Als we de percentages vergelijken stellen we vast dat de gelijkmatige spreiding over de kernen nog niet is gelukt. Hoewel we begrijpen dat de percentages statushouders per kern en percentages inwoners per kern wellicht niet helemaal één op één overeen kunnen komen constateren we nu toch wel een hele duidelijke scheefgroei. De fractie van Lokaal Halderberge heeft het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd hoe zij ervoor gaat zorgen dat met de toekomstige taakstelling de statushouders beter worden verdeeld over de kernen.

 

Kern Statushouders   Kern Inwoners | 01-01-2016
Totaal %   Totaal %
Oudenbosch 97 67,4%   Oudenbosch 12426 42,1%
Hoeven 28 19,4%   Hoeven 6686 22,6%
Bosschenhoofd 6 4,2%   Bosschenhoofd 2259 7,6%
Oud Gastel 5 3,5%   Oud Gastel 6949 23,5%
Stampersgat 5 3,5%   Stampersgat 1221 4,1%
Verhuisd 3 2,1%        
             
  144 100%     29541 100%