Begin juli heeft wethouder Jan Mollen twee spandoeken onthuld in te Moleneindsestraat in Hoeven over te hard rijdende landbouwvoertuigen. Een mooi project waar de samenwerking tussen de Samenstichting Hoeven, bewoners, Gemeente en andere partijen tot een mooi resultaat heeft geleid.

Achtergrond

In mei 2016 is er namens de bewoners van de Moleneindsestraat, een verzoek binnen gekomen of de Samenstichting iets kan betekenen tegen de (te) hard rijdende landbouwvoertuigen.  In oktober en november 2016 zijn er diverse snelheidscontroles gehouden. Er zijn diverse chauffeurs van landbouwvoertuigen aangehouden en aangesproken op hun rijgedrag. Er zijn geen bekeuringen uitgedeeld. In november en december 2016 hebben er gesprekken plaats gevonden met landbouworganisatie ZLTO en loonbedrijvenorganisatie Cumela. Zij hebben begrip voor dit probleem en zullen ook hun leden hierop aanspreken. Daarnaast adviseren zij de Samenstichting om ook tijdens de oogsttijd spandoeken met pakkende teksten te plaatsen. Op de dorpsbijeenkomst van 22 maart 2017 wordt het bestuur van de Samenstichting verrast met de Pluim, waaraan een cheque van € 250,- is verbonden, die door burgemeester Jobke Vonk wordt overhandigd aan voorzitter Frans Buijs. Dit in verband met de bijdrage die de Samenstichting heeft geleverd aan het project Hardrijdende Landbouwvoertuigen. Het geld is besteed aan het aanschaffen van 1 a 2 spandoeken. Op 3 juli zijn de spandoeken onthuld door wethouder Jan Mollen.

Dit is een prachtig voorbeeld van samenwerking tussen de gemeente, Samenstichting en de inwoners. Tevens is de medewerking van de politie en de organisaties ZLTO, Cumela en VVN van groot belang voor het slagen van deze actie. Samenwerking blijft het sleutelwoord.