Vanavond hebben we in de commissievergadering naast de begroting ook gesproken over het ontwikkelingsplan Uithof Bovendonk/seminariebos. Het voorgestelde ontwikkelplan van Bovendonk past in de ambitie van onze gemeente om het aanwezige Religieus Cultureel erfgoed duidelijk op de kaart te zetten. Het Seminariebos is eigendom van de gemeente en de gemeente zal dan ook de herontwikkeling van dit bos voor zijn rekening nemen. Er ligt een mooi ontwikkelplan Seminariebos “Van Bos naar Park”. Als Lokaal Halderberge hebben we vragen gesteld over de betrokkenheid van de inwoners. Vooral vanuit de wetenschap dat de omliggende woningen erop moeten kunnen rekenen dat ‘parkeren’ aan dezelfde kant blijft als voorheen en dus niet tegen de tuinen van deze woningen. Via onderstaande link zijn de bijbehorende stukken in te zien.

Link