De samenleving anno 2016 laat zich niet zomaar top-down besturen en dat is terecht. De samenleving is energiek, mondig en langs allerlei kanalen goed geïnformeerd. Burgers nemen vaak zelf het initiatief en staan aan het roer van belangrijke ontwikkelingen. Soms wordt daarbij samenwerking met de overheid gezocht, die de initiatieven kan faciliteren met middelen, een fysieke ruimte of ambtelijke ondersteuning. Wij noemen deze samenwerking overheidsparticipatie.

Het afgelopen jaar zijn we met raadsleden van de gemeenten Aalburg, Etten-Leur en Halderberge op ontdekkingstocht gegaan in de wereld van overheidsparticipatie. Jacques Wallage gaf bij aanvang van onze reis aan dat het zinvol vormgeven van overheidsparticipatie een andere overheidsparticipatierol van de gemeenteraad vraagt. In zijn ogen meer een volksvertegenwoordigende rol. Het gemeentebestuur maakt niet meer alleen de dienst uit, maar is één van de spelers in een veel groter geheel. Gemeenteraden hebben met de decentralisaties in het sociale domein belangrijke taken bij gekregen, waarmee het belang van onze inwoners direct gemoeid is. De beschikbare tijd van een raadslid kunnen we daarom beter gebruiken om er vaker op uit te trekken. Om zo meer verbinding met de samenleving te zoeken in plaats van onze neus in allerlei lettertjes te steken of urenlang tussen vier muren te vergaderen.

25 mei 2016 trok ik dan ook mijn hakjes aan om in Halderberge een succesvol en inspirerend gebleken eindcongres over de ontdekkingstocht bij te wonen. Vier uur lang hebben we met West-Brabantse raadsleden het thema ‘Overheidsparticipatie’ op allerlei manieren belicht. Weliswaar binnen vier muren, maar met diverse initiatiefnemers uit de samenleving die diverse prachtige projecten presenteerden. Met elkaar kwamen we tot de conclusie dat de reis in overheidsparticipatieland nog niet ten einde is; we hebben de bestemming nog niet bereikt. Het eindcongres was slechts de afsluiter van een eerste étappe. Lokaal Halderberge gaat als partij ook mee op die reis en zoekt vaker de verbinding met de samenleving. Dit gebeurt met stevige wandelschoenen, want op hakjes raak je niet ver.

Gisela van Beek – van Oosterhout
Raadslid Lokaal Halderberge