”Veel woningzoekenden blijven in het ongewisse over eventuele woonmogelijkheden in Hoeven”, aldus Gisela van Beek, raadslid Lokaal Halderberge. Ondanks dat er een mooi plan ligt betreffende de locatie Reuzelaar in Hoeven, is het duidelijk dat dit plan niet voorziet in de behoefte voor álle belangstellenden voor een woning in Hoeven. Zij vindt het daarom jammer dat er vooralsnog geen communicatie heeft plaatsgevonden over de verdere ontwikkeling van het gebied Lindenlommer en Kompas. ”Het is logisch dat belangstellenden voor een woning in Hoeven vervolgens de ogen richten op een volgende locatie die in ontwikkeling komt, zijnde locatie Lindenlommer”. En daarom moet er meer duidelijkheid komen over het vervolg hiervan. Lees welke vragen Gisela van Beek heeft gesteld aan het college van burgemeester en wethouders: 20170920-Locatie-Lindenlommer-Art.-38.pdf.