Art 38 mei 2015

De fractie van Lokaal Halderberge heeft Art. 38 vragen gesteld omtrent het aanstaande Daylight Festival op Breda International Airport en de daarbij behorende vergunningverlening. Voor de brief zie:  Link