Vooruitlopend op de inwonersavond van 12 juli heeft Lokaal Halderberge tijdens de raadsvergadering van 6 juli een motie ingediend over het budget van de te nemen verkeersmaatregelen in Bosschenhoofd. Woensdag wordt een klankbordgroep in Bosschenhoofd samengesteld voor het bepalen van verkeer ontmoedigende en snelheidsbeperkende maatregelen. Lokaal Halderberge heeft het college verzocht deze nog samen te stellen klankbordgroep vooral kaders mee te geven met betrekking tot verkeersveiligheid en uitvoerbaarheid. Als het budget een probleem mocht zijn om te komen tot afdoende maatregelen verwacht ze dat het college terug komt naar de raad voor aanvullend budget.

Het college heeft deze motie overgenomen. Dit betekent in de ogen van Lokaal Halderberge dat de creativiteit bij het zoeken naar oplossingen als het goed is niet te strak beperkt wordt door het aanwezige budget;

Achtergrond

Nu de rondweg gereed is, wil de gemeente graag samen met de inwoners bepalen hoe ze het verkeer tussen de rotonde bij Vliegveld Seppe en de nieuwe rotonde bij de rondweg kunnen verminderen en langzamer kunnen laten rijden.

Inwoners van Bosschenhoofd zijn door de gemeente uitgenodigd om daarover  van gedachten te wisselen tijdens een bijeenkomst op woensdag 12 juli om 19.00 uur in hotel De Reiskoffer aan de Pastoor van Breugelstraat 45. Het doel van de avond is de eerste bevindingen van de metingen te vergelijken met de ervaringen van de inwoners. Ook horen ze graag aan welke oplossingen de inwoners zelf denken.

Vervolgens wordt een klankbordgroep samengesteld, waarvoor Lokaal Halderberge de motie heeft ingediend. De volledige tekst van de motie vind je hier.