Bericht Halderbergse Bode 

OUDENBOSCH – Er is geen mogelijkheid dat de bovenbouw van brede school De Schittering in hun eigen schoolgebouw gymen. “Zij zullen dan ook echt naar de Beuk moeten blijven lopen, maar met de juiste begeleiding hoeft dat helemaal geen issue te zijn.” Dat zegt wethouder Jan Paantjens als reactie op de zorgen die raadslid Toos Ossenblok van Lokaal Halderberge uitte. Zij wilde dat de gemeente nadacht over een oplossing om te voorkomen dat de schoolklassen steeds het spoor over moesten steken, maar die is er volgens Halderberge niet.

Toos Ossenblok uitte haar zorgen middels een brief. Wethouder Jan Paantjens begrijpt naar eigen zeggen de zorgen van het raadslid van Lokaal Halderberge. “In het pand van basisschool De Schittering is een ruimte voor de onderbouw. Zij krijgen daar bewegingsonderwijs, maar dan gaat het om de jongste leerlingen tot en met groep 4. Voor hen is die ruimte uitstekend, maar voor de kinderen van groep 5 tot en met groep 8 is daar onvoldoende plek om te bewegen. Ook zijn daar natuurlijk geen toestellen zoals ringen en dat soort attributen. Daarom gaan deze leerlingen naar De Beuk. Dat is ook met de medezeggenschapsraad van de school besproken, evenals met de ouders”, zegt hij.

Stoppen
Paantjens benadrukt dat het geen probleem is dat de leerlingen naar een andere locatie moeten voor de gymles. “Het zit hem eigenlijk alleen in dat stukje spoorwegovergang. Die zorgen snappen wij heel goed, want de psychologische druk van dat spoor is ook groot. Bij ouders, bij de leerkrachten, bij ons… Alleen wij hebben als gemeente bepaalde richtlijnen waar wij ons aan houden en om die reden hoeft het geen issue te zijn om de kinderen naar de Beuk te laten gaan. Heel veel leerlingen krijgen elders hun bewegingsonderwijs. De kinderen van de Klinkert gymen bij de Bukehof, de Regenboog gaat naar Alpha… Met de juiste begeleiding, onder andere stoppen op de juiste punten, hoeft dat spoor helemaal geen probleem te zijn. Daarmee willen wij de zorg van Toos Ossenblok natuurlijk niet bagatelliseren”, benadrukt Paantjens.

Pad
De wethouder geeft aan dat de gemeente gekeken heeft naar de mogelijkheden, maar dat deze er niet zijn. “De route van school naar de sporthal moet natuurlijk zo kort mogelijk zijn. Je kunt de school ook langs de achterkant verlaten. Daar ligt echter een groenstrook die eigendom is van Woonkwartier. We hebben hen gevraagd of wij daar een pad mogen maken, zodat de leerlingen daar over heen mogen lopen. Dat was geen enkel probleem, dus dat gaan we realiseren”, besluit hij.