2014-05-16 18.47.52Lokaal Halderberge heeft Jan Mollen als nieuwe wethouder. Hij vervangt Peter Bons, zoals afgesproken bij de coalitievorming. Aan het einde van de raadsvergadering van 14 juli waarin de Algemene Beschouwingen op de zomernota werden besproken is Jan officieel geïnstalleerd. We hebben er als fractie alle vertrouwen in dat Jan met zijn kennis en kunde een uitstekende opvolger zal zijn. Zijn plaats in de gemeenteraad is ingenomen door Bert Suijkerbuijk. Ook hij is geïnstalleerd in dezelfde vergadering.