Oud-wethouder Peter Bons en aangetreden wethouder Jan Mollen  kijken samen terug op turbulente jaren die voor een vruchtbare voedingsbodem hebben gezorgd.

Waar kan je met trots op terugkijken Peter?
Het tij is gekeerd, nadat de afgelopen jaren werden gedomineerd door financiële tegenvallers. Desondanks zijn er prominente investeringen gedaan waar Halderberge van profiteert. Zo is het onderwijs en de buitensport aanzienlijk verbeterd. Verschillende sportaccommodaties zijn in de loop der jaren vernieuwd en de realisatie van Brede Scholen is in gang gezet. Daarbij is de ‘Zuidelijke Omlegging Oudenbosch’ nagenoeg gerealiseerd en gaat voor een betere doorstroming binnen de kernen zorgen. Het uitgangspunt blijft verbinding maken met de burgers om de doelen te bewerkstelligen. Ik kijk met veel plezier en trots terug  op wat ik samen met het college van B&W, de gemeenteraad en de medewerkers van gemeente Halderberge heb kunnen realiseren. Halderberge is een volwaardige speler binnen de regio West-Brabant, met een efficiënte ambtelijke organisatie waarmee uitdagingen aangegaan kunnen worden.

Waar liggen voor jou de uitdagingen Jan?
Er is gebouwd aan de fundamenten van een toekomstbestendige gemeente. Het weerstandvermogen is gestegen en er is ruimte ontstaan om de financiële positie te versterken. Het werken aan een structureel gezonde financiële positie van onze gemeente is voor mij een belangrijke uitdaging om verantwoord en toekomstgericht te kunnen werken. Daarnaast wil ik de herontwikkeling van de Planning & Controle cyclus starten om het besluitvormingsproces binnen de gemeente te optimaliseren en ga ik verder uitvoering geven aan het zaakgericht werken als onderdeel van het informatiebeleidsplan. Voor deze werkwijze, opgestart vanuit de dienstverleningsgedachte en gericht op het minimaliseren van dubbel werk, wordt actief de samenwerking met buurgemeenten gezocht.

Als mens vind ik het belangrijk om eerlijk en respectvol te handelen en te doen wat gevraagd wordt. Eigenschappen die ik ook wil uitdragen in mijn rol als wethouder evenals, waar mogelijk, constructief overleg voeren met onze inwoners. Uitdagingen waar ik vol enthousiasme en vertrouwen mee aan de slag ga.

Op welke manier draagt Lokaal Halderberge bij aan een toekomstbestendig Halderberge?
Lokaal Halderberge is als samengevoegde partij de versplintering binnen het Halderbergse bestuur tegengegaan. De samenvoeging heeft gezorgd voor een efficiëntere werkwijze binnen de gemeenteraad en voor inhoudelijk uitdagende debatten. Lokaal Halderberge is niet gebonden aan een politieke ideologie, maar handelt vanuit de belangen van de burgers. Het is straks aan de kiezer om te bepalen of Lokaal Halderberge de grootste partij blijft en deze pragmatische benadering kan blijven volgen.

Foto-Peter-Bons
Peter Bons is zes jaar werkzaam geweest als Halderbergse wethouder. Hij was verantwoordelijk voor de portefeuille Middelen, Openbare Ruimte en de Zuidelijke Omleiding om Oudenbosch. Tijdens zijn wethouderschap heeft Peter de totstandkoming van het Regionaal Archief West-Brabant geïnitieerd en begeleid en is hij nauw betrokken geweest bij de professionaliseringsslag van de Belastingsamenwerking West-Brabant. Hij start in september met een uitdagende functie bij de onderwijsinstelling De Haagse Hogeschool.

Jan Mollen
Jan Mollen is inmiddels zes jaar raadslid van Lokaal Halderberge waarin hij verantwoordelijk was voor de portefeuille Middelen. Met een ruime ervaring binnen de financiële dienstverlening op zowel het gebied van financieringsvraagstukken als organisatorische veranderingsprocessen, is hij klaar voor de nieuwe uitdaging van wethouderschap. Hij neemt de portefeuilles één op één over van Peter Bons. Deze bewuste keuze zorgt voor continuïteit binnen het college wat altijd het streven van Lokaal Halderberge is geweest.