Jan MollenJan Mollen, wethouder gemeente Halderberge in naam van Lokaal Halderberge, blikt terug op zijn eerste honderd dagen als wethouder. Die naar eigen zeggen verrassend en uitdagend heeft ervaren.

”De eerste weken bestonden voor mij als beginnend wethouder voornamelijk uit luisteren, vragen en ervaren. Ondanks mijn jarenlange ervaring als raadslid in het politieke domein, was het voor mij wel een spannende periode. Maar het warme onthaal van de collegeleden en medewerkers van gemeente Halderberge heeft voor een zachte landing gezorgd. Ook heb ik vijf weken over de schouder van Peter Bons mogen meekijken, voordat hij het stokje aan mij heeft overgedragen. Van deze inwerkperiode heb ik veel profijt gehad. Peter heeft de afgelopen jaren samen met de collega collegeleden en ambtenaren een stevige basis gecreëerd waar ik nu op verder mag bouwen. En dat maakt het werken aan zowel projecten als ook de najaarsnota en begroting een groot plezier. Naast voorgaande starten we dit kwartaal met de evaluatie van het werken op afspraak als onderdeel van het verbeteren van onze dienstverlening en klantgerichtheid en zijn we officieel gestart met het ‘zaakgericht werken’ waarbij we enerzijds sneller de beschikking hebben over de benodigde informatie van onze bewoners en anderzijds dubbel werk minimaliseren. Ik kan dan ook met volle overtuiging zeggen dat ik elke dag met veel plezier naar het werk ga en ik hoop dat ik het nog lang voort mag zetten.”