Foto Peter BonsWethouder Peter Bons van Middelen en Openbare Ruimte heeft op vrijdag 22 april het college van burgemeester en wethouder en de gemeenteraad van Halderberge op de hoogte gesteld van zijn terugtreding als wethouder. Hij legt tijdens de gemeenteraadszitting van 14 juli aanstaande officieel zijn functie neer, waarna Lokaal Halderberge Jan Mollen zal voorgedragen als opvolger. De wisseling van wethouderschap vindt aan het einde van een politiek seizoen plaats, wat een natuurlijke overgang bevordert.

Geschikt moment
Lokaal Halderberge wilde na de fusie in 2014 met een nieuw politiek bestuurlijk gezicht de nieuwe raadsperiode ingaan. Om die reden had zij de wens Jan Mollen als wethouder voor te dragen. Tijdens de vorming van de huidige coalitie is er bewust gekozen om de wisseling van wethouderschap uit te stellen. Het college van B&W kampte destijds met een groot aantal (financiële) onzekerheden en stond voor een groot aantal uitdagingen. Hedendaags is de financiële huishouding van de gemeente Halderberge op orde gebracht en zorgt de één op één portefeuilleoverdracht verder voor een stabiele hervatting van de lopende taken en verantwoordelijkheden. Jan Mollen heeft zich binnen Lokaal Halderberge en de gemeenteraad laten gelden als integer en zeer ter zake kundig op onder meer het gebied van gemeentelijke financiën. Op grond hiervan heeft Lokaal Halderberge het volste vertrouwen in de nieuwe wethouder en kijkt zij uit naar een vruchtbare voortzetting voor de komende twee jaar.

Lokaal Halderberge
Bij de coalitievorming, na de gemeenteraadsverkiezing in 2014, is door de fractievoorzitter van Lokaal Halderberge aangegeven dat er halverwege de termijn in 2016 een wethouderswissel zou plaatsvinden. Lokaal Halderberge is ontstaan als een fusiepartij van Hoeven2000 Halderberge, ONS Halderberge en Gemeenschapsbelangen Halderberge. Als gevolg van deze fusie is de versplintering van politieke partijen binnen de Halderbergse politiek aanmerkelijk afgenomen en is de bestuurlijke doelmatigheid en effectiviteit sterk toegenomen.

Peter Bons heeft veel betekend voor gemeente Halderberge en de ontwikkeling van Lokaal Halderberge. Hij zal in september 2016 terugkeren in zijn voormalige dienstverband in het hoger beroepsonderwijs.