Alhoewel de raadsfracties niet allemaal hetzelfde standpunt innamen tijdens de raadsvergadering is ons inziens de conclusie van 24 september dat de meerderheid van de raad in elk geval geen opvang van 600-750 asielzoekers voor een periode van 10 jaar wil, zoals voorgesteld door het COA. Tijdens de raadsvergadering van 24 september heeft Lokaal Halderberge beargumenteerd het standpunt ingenomen dat er geen draagvlak is voor een dergelijke grootschalige opvang in gemeente Halderberge.

De volledige tekst van onze bijdrage vindt u onder deze link.