BegrotingDe gemeenteraad van Halderberge heeft op donderdag 9 november de Programmabegroting 2018 vastgesteld. In deze begroting staan de inkomsten en uitgaven van de gemeente in 2018. Om het voor u overzichtelijk te maken wat deze inkomsten en uitgaven zijn, is de Begroting 2018 in één oogopslag gemaakt.

Kijk hier voor begroting_2018_in_een_oogopslag