Er gingen veel bijeenkomsten aan vooraf waar alle gemeenten hun zegje konden doen. Woensdag op het VNG Congres  werd ze gepresenteerd: de VNG-strategie voor de komende jaren ofwel De Gemeente 2020. Een publicatie van iets meer dan veertig pagina’s, vooralsnog een optelsom van gedeelde, algemene ontwikkelingen die de komende maanden worden uitgewerkt in concrete actiepunten.

LEES MEER

Bron: VNG Magazine