Drie DecentralisatiesDe ontwikkelingen binnen de drie decentralisaties waren de belangrijkste onderwerpen tijdens de Algemene Beschouwingen van Lokaal Halderberge op 14 juli. Op 1 januari 2015 is er heel veel veranderd voor de inwoners die aangewezen zijn op zorgondersteuning met de invoering van de nieuwe WMO, de Jeugdwet en de Participatiewet. Gemeenten zijn er nu verantwoordelijk voor dat de burgers volledig toegang hebben tot de benodigde zorg, kunnen participeren op de arbeidsmarkt en maatschappelijk ondersteuning kunnen krijgen. Dat gehele pakket is met een forse bezuiniging vanuit het Rijk overgedragen aan de gemeenten.

Hierdoor is er veel onzekerheid ontstaan bij de belanghebbende inwoners. De uitspraak van de rechtbank is echter duidelijk. Hij heeft geconstateerd dat de gemeente Halderberge de zorgaanbieders teveel ruimte geeft om een eigen handelingswijze na te streven. De gemeente is verantwoordelijk en moet zelf de eigen regie ter hand nemen.

Lees meer