De fractie van Lokaal Halderberge heeft vragen gesteld over het project van de rioolwerkzaamheden en herinrichting van de doorgaande route naar Standdaarbuiten. Dit project betreft bestaat uit meerdere delen: de Beatrixlaan, dr. Poelsplein, Hemiksemstraat en Strijmondlaan. De fractie heeft het college gevraagd te onderzoeken of het mogelijk is de 30 km zone in Noordelijke richting te verlengen t/m de kruising Drimmelaarstraat en Hemiksemstraat. Hiermee wordt volgens de fractie ook op de juiste wijze gehoor gegeven aan de opmerkingen van de bewoners die op de verschillende informatieavonden mee mochten praten over de herinrichting van hun straat. De fractie doet hierbij de suggestie, indien nodig, de bebouwde kom grens ter verleggen richting de kruising met de Oudlandweg. Op die manier ontstaat er een mogelijke overgang van provinciale weg (80 km/u) naar bebouwde kom (50 km/u) en vervolgens naar de gewenste 30 km zone ter hoogte van de Drimmelaarstraat.

De gehele brief met de vragen van Lokaal Halderberge vind je via deze link.