Blauwe Zone in het winkelgebied in de kern Oudenbosch.

Donderdagavond 8 februari is de invoering van de Blauwe Zone in de raad besproken. Er lag een voorstel waarin het college de raad verzocht akkoord te gaan met het plan van aanpak voor de invoer van de Blauwe Zone en de noodzakelijke financiële middelen beschikbaar te stellen. In de eerdere commissie vergadering is het onderwerp uitgebreid aan de orde geweest. Duidelijk is dat de invoer van de Blauwe zone zijn voor-  en tegenstanders kent. Het merendeel van de ondernemers is voorstander maar de inwoners en de bezoekers van het winkelgebied heeft zijn twijfels over de noodzaak. De ondernemers zijn van mening dat een Blauwe Zone kan helpen aan het voorkomen van leegstand in de winkelstraten. Of dit zo is zal de toekomst uit moeten wijzen. De raad ging akkoord met het voorstel van het college. Het overleg met ondernemers en inwoners en bezoekers zal in de klankbordgroepen worden voortgezet. De raad wordt op de hoogte gehouden van de resultaten van dit overleg. Voor Lokaal Halderberge was dit een belangrijke voorwaarde. Voor zo ver nu is in te schatten zal in het najaar de Blauwe Zone worden ingevoerd.

Vragen over Fabrieksstraat Stampersgat

Lokaal Halderberge vraagt in een brief aan het college om duidelijkheid over de stand van zaken en over de toekomst van het bedrijventerrein aan de Fabrieksstraat. Dit terrein is vrijwel iedereen in Stampersgat een doorn in het oog. Helemaal nu daar naar verluidt nog steeds buitenopslag van groot materieel plaatsvind, ondanks de dwangsommen. Omwonenden worden belemmerd in hun uitzicht en aan de waterzijde is het ook geen visitekaartje voor Halderberge. In Stampersgat zijn veel inwoners actief met plannenmakerij om het dorp ook voor de toekomst aantrekkelijk te houden. Van een bedrijventerrein zoals dat er nu bij ligt aan de Fabrieksstraat gaat geen uitstraling uit, het bederft het woonplezier in de omgeving en het tempert het enthousiasme van plannenmakers.

Lokaal Halderberge vraagt zich af of het college de noodzaak niet heeft gezien om de inwoners, en met name die uit Stampergat, te informeren over de laatste stand van zaken. Lokaal Halderberge vraagt ook waarom het college het laatste openbare collegebesluit niet door een persbericht heeft laten volgen.

Voor de volledige brief klik hier.