Op 21 maart is het zover…

Je mag weer naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Lokaal Halderberge doet mee als Lijst 1, omdat we bij de verkiezingen in 2014 de grootste partij waren, met vijf raadszetels. We hebben het voortouw genomen bij de coalitieonderhandelingen en waren de afgelopen periode met een wethouder in het college vertegenwoordigd. Tot juli 2016 was dat Peter Bons uit Hoeven en vanaf dat moment Jan Mollen uit Oudenbosch. Wat Lokaal Halderberge betreft is er de afgelopen vier jaar veel bereikt in Halderberge. Zo zijn grote achterstanden uit het verleden aangepakt en weggewerkt; is de gemeente financieel weer gezond; zijn er veel grote investeringen gedaan aan onder andere wegen, duurzame verlichting, scholen, religieus erfgoed en sociaal domein. Halderberge heeft de zaken nu goed op orde en Lokaal Halderberge wil dat graag zo houden. Het moet blijven kloppen!

En er valt ook iets te winnen. Maak kans op een Samsung LED TV van 84 cm doorsnee door de omslag van deze verkiezingskrant
tot en met 21 maart 2018 op een goede zichtbare plaats te hangen. Maak hiervan een leuke foto en plaats deze op Facebook. Tag Lokaal Halderberge in het bericht, zodat we kunnen zien dat je een foto hebt geplaatst. De foto met de meeste ‘vind ik leuks’, wint de tv. We accepteren slechts één inzending per persoon. Je tagt Lokaal Halderberge door in het bericht @lokaalhalderberge te plaatsen en de pagina die daardoor toont te selecteren. Hiervoor moet je de Facebookpagina van Lokaal Halderberge eerst leuk vinden. Op zaterdag 24 maart maken we de winnaar bekend op de Facebookpagina van Lokaal Halderberge. De Samsung LED TV wordt mede mogelijk gemaakt door EP Jan Verdaas.

Download de verkiezingsposter hier: Poster Lokaal Halderberge

Benieuwd naar de eerste tien kandidaten? Lees hun verhaal in de Verkiezingskrant

Onderzoek naar scheiding tussen fietspad en Albanoweg

OUDENBOSCH – De gemeente doet onderzoek naar de nut en de noodzaak van een fysieke afscheiding tussen de fietsers en het overig verkeer op de Albanoweg. Dat zegt het college naar aanleiding van een verzoek van Thijs Graste van Lokaal Halderberge.

Thijs Graste was al eerder betrokken bij de inrichting van de Albanoweg, maar volgens het raadslid werkt het in de praktijk niet zoals hij het eerder bedacht had. “Wat betreft de veiligheid van het laatste deel van het nieuw aangelegde fietspad moet ik nu constateren dat er gewoon op dat deel door auto’s over het fietspad word gereden. Ook passeren auto’s elkaar gewoon”, zo zegt hij.

Scheiding

Om die reden wil hij een fysieke afscheiding van rijbaan en fietspad om er zo voor te zorgen dat voetgangers en fietsers zich er veilig voelen. “Daar voldoet het nog niet aan, maar ik vind dat we daar wel altijd naar moeten streven”, aldus Graste van Lokaal Halderberge.

Parkeren

Wethouder Jan Mollen geeft aan dat er een verkeerstelling komt om te kijken wat er nodig is om de situatie te verbeteren. “Het fietspad is heel breed. Ik kan me voorstellen als daar ook nog op geparkeerd wordt, dat er maatregelen nodig zijn. Daar gaan we nu dan ook naar kijken”, aldus Mollen. In eerste instantie zullen er verkeerstellingen gehouden worden. “We nemen het verzoek wat betreft de Albanoweg in Oudenbosch in ieder geval hel serieus”, zo besluit wethouder Jan Mollen.

Bron: De Bode, https://www.internetbode.nl/regio/halderberge/algemeen/194440/onderzoek-naar-scheiding-tussen-fietspad-en-albanoweg-

Blauwe Zone in het winkelgebied in de kern Oudenbosch.

Donderdagavond 8 februari is de invoering van de Blauwe Zone in de raad besproken. Er lag een voorstel waarin het college de raad verzocht akkoord te gaan met het plan van aanpak voor de invoer van de Blauwe Zone en de noodzakelijke financiële middelen beschikbaar te stellen. In de eerdere commissie vergadering is het onderwerp uitgebreid aan de orde geweest. Duidelijk is dat de invoer van de Blauwe zone zijn voor-  en tegenstanders kent. Het merendeel van de ondernemers is voorstander maar de inwoners en de bezoekers van het winkelgebied heeft zijn twijfels over de noodzaak. De ondernemers zijn van mening dat een Blauwe Zone kan helpen aan het voorkomen van leegstand in de winkelstraten. Of dit zo is zal de toekomst uit moeten wijzen. De raad ging akkoord met het voorstel van het college. Het overleg met ondernemers en inwoners en bezoekers zal in de klankbordgroepen worden voortgezet. De raad wordt op de hoogte gehouden van de resultaten van dit overleg. Voor Lokaal Halderberge was dit een belangrijke voorwaarde. Voor zo ver nu is in te schatten zal in het najaar de Blauwe Zone worden ingevoerd.