magnify
formats

Halverwege de collegeperiode 2014-2018 Peter Bons en Jan Mollen aan het woord

Gepubliceerd op 20 oktober 2016

Bron: gemeente Halderberge

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments 
formats

Overheidsparticipatie

Gepubliceerd op 18 oktober 2016

De samenleving anno 2016 laat zich niet zomaar top-down besturen en dat is terecht. De samenleving is energiek, mondig en langs allerlei kanalen goed geïnformeerd. Burgers nemen vaak zelf het initiatief en staan aan het roer van belangrijke ontwikkelingen. Soms wordt daarbij samenwerking met de overheid gezocht, die de initiatieven kan faciliteren met middelen, een fysieke ruimte of ambtelijke ondersteuning. Wij noemen deze samenwerking overheidsparticipatie.

Het afgelopen jaar zijn we met raadsleden van de gemeenten Aalburg, Etten-Leur en Halderberge op ontdekkingstocht gegaan in de wereld van overheidsparticipatie. Jacques Wallage gaf bij aanvang van onze reis aan dat het zinvol vormgeven van overheidsparticipatie een andere overheidsparticipatierol van de gemeenteraad vraagt. In zijn ogen meer een volksvertegenwoordigende rol. Het gemeentebestuur maakt niet meer alleen de dienst uit, maar is één van de spelers in een veel groter geheel. Gemeenteraden hebben met de decentralisaties in het sociale domein belangrijke taken bij gekregen, waarmee het belang van onze inwoners direct gemoeid is. De beschikbare tijd van een raadslid kunnen we daarom beter gebruiken om er vaker op uit te trekken. Om zo meer verbinding met de samenleving te zoeken in plaats van onze neus in allerlei lettertjes te steken of urenlang tussen vier muren te vergaderen.

25 mei 2016 trok ik dan ook mijn hakjes aan om in Halderberge een succesvol en inspirerend gebleken eindcongres over de ontdekkingstocht bij te wonen. Vier uur lang hebben we met West-Brabantse raadsleden het thema ‘Overheidsparticipatie’ op allerlei manieren belicht. Weliswaar binnen vier muren, maar met diverse initiatiefnemers uit de samenleving die diverse prachtige projecten presenteerden. Met elkaar kwamen we tot de conclusie dat de reis in overheidsparticipatieland nog niet ten einde is; we hebben de bestemming nog niet bereikt. Het eindcongres was slechts de afsluiter van een eerste étappe. Lokaal Halderberge gaat als partij ook mee op die reis en zoekt vaker de verbinding met de samenleving. Dit gebeurt met stevige wandelschoenen, want op hakjes raak je niet ver.

Gisela van Beek – van Oosterhout
Raadslid Lokaal Halderberge

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments 
formats

Ledenkrant Lokaal Halderberge

Gepubliceerd op 8 oktober 2016

De raadsperiode is over de helft en Lokaal Halderberge heeft al grote stappen gezet. Momenten die wij graag met u willen delen en daarom kunt u in de Ledenkrant Lokaal Halderberge meer lezen over wat wij als partij kunnen betekenen voor jong talent, wat Lokaal Halderberge de afgelopen twee jaar heeft bereikt en hoe raadsleden denken over ontwikkelingen binnen onze gemeente. Want Lokaal Halderberge is er voor de burgers en met hen gaan we graag in gesprek. Dus praat mee, denk mee en doe mee. Samen maken we Halderberge nog mooier dan het al is.

In de zomer van 2016 is tevens de folder van Lokaal Halderberge bij u op de deurmat gevallen. Bekijk hier de folder.

Lokaal is er voor Halderberge

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments 
formats

Interview Peter Bons en Jan Mollen

Gepubliceerd op 14 juli 2016

Oud-wethouder Peter Bons en aangetreden wethouder Jan Mollen  kijken samen terug op turbulente jaren die voor een vruchtbare voedingsbodem hebben gezorgd.

Waar kan je met trots op terugkijken Peter?
Het tij is gekeerd, nadat de afgelopen jaren werden gedomineerd door financiële tegenvallers. Desondanks zijn er prominente investeringen gedaan waar Halderberge van profiteert. Zo is het onderwijs en de buitensport aanzienlijk verbeterd. Verschillende sportaccommodaties zijn in de loop der jaren vernieuwd en de realisatie van Brede Scholen is in gang gezet. Daarbij is de ‘Zuidelijke Omlegging Oudenbosch’ nagenoeg gerealiseerd en gaat voor een betere doorstroming binnen de kernen zorgen. Het uitgangspunt blijft verbinding maken met de burgers om de doelen te bewerkstelligen. Ik kijk met veel plezier en trots terug  op wat ik samen met het college van B&W, de gemeenteraad en de medewerkers van gemeente Halderberge heb kunnen realiseren. Halderberge is een volwaardige speler binnen de regio West-Brabant, met een efficiënte ambtelijke organisatie waarmee uitdagingen aangegaan kunnen worden.

Waar liggen voor jou de uitdagingen Jan?
Er is gebouwd aan de fundamenten van een toekomstbestendige gemeente. Het weerstandvermogen is gestegen en er is ruimte ontstaan om de financiële positie te versterken. Het werken aan een structureel gezonde financiële positie van onze gemeente is voor mij een belangrijke uitdaging om verantwoord en toekomstgericht te kunnen werken. Daarnaast wil ik de herontwikkeling van de Planning & Controle cyclus starten om het besluitvormingsproces binnen de gemeente te optimaliseren en ga ik verder uitvoering geven aan het zaakgericht werken als onderdeel van het informatiebeleidsplan. Voor deze werkwijze, opgestart vanuit de dienstverleningsgedachte en gericht op het minimaliseren van dubbel werk, wordt actief de samenwerking met buurgemeenten gezocht.

Als mens vind ik het belangrijk om eerlijk en respectvol te handelen en te doen wat gevraagd wordt. Eigenschappen die ik ook wil uitdragen in mijn rol als wethouder evenals, waar mogelijk, constructief overleg voeren met onze inwoners. Uitdagingen waar ik vol enthousiasme en vertrouwen mee aan de slag ga.

Op welke manier draagt Lokaal Halderberge bij aan een toekomstbestendig Halderberge?
Lokaal Halderberge is als samengevoegde partij de versplintering binnen het Halderbergse bestuur tegengegaan. De samenvoeging heeft gezorgd voor een efficiëntere werkwijze binnen de gemeenteraad en voor inhoudelijk uitdagende debatten. Lokaal Halderberge is niet gebonden aan een politieke ideologie, maar handelt vanuit de belangen van de burgers. Het is straks aan de kiezer om te bepalen of Lokaal Halderberge de grootste partij blijft en deze pragmatische benadering kan blijven volgen.

Foto-Peter-Bons
Peter Bons is zes jaar werkzaam geweest als Halderbergse wethouder. Hij was verantwoordelijk voor de portefeuille Middelen, Openbare Ruimte en de Zuidelijke Omleiding om Oudenbosch. Tijdens zijn wethouderschap heeft Peter de totstandkoming van het Regionaal Archief West-Brabant geïnitieerd en begeleid en is hij nauw betrokken geweest bij de professionaliseringsslag van de Belastingsamenwerking West-Brabant. Hij start in september met een uitdagende functie bij de onderwijsinstelling De Haagse Hogeschool.

Jan Mollen
Jan Mollen is inmiddels zes jaar raadslid van Lokaal Halderberge waarin hij verantwoordelijk was voor de portefeuille Middelen. Met een ruime ervaring binnen de financiële dienstverlening op zowel het gebied van financieringsvraagstukken als organisatorische veranderingsprocessen, is hij klaar voor de nieuwe uitdaging van wethouderschap. Hij neemt de portefeuilles één op één over van Peter Bons. Deze bewuste keuze zorgt voor continuïteit binnen het college wat altijd het streven van Lokaal Halderberge is geweest.

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments 
formats

Jan Mollen geïnstalleerd als nieuwe wethouder Lokaal Halderberge

Gepubliceerd op 14 juli 2016

2014-05-16 18.47.52Lokaal Halderberge heeft Jan Mollen als nieuwe wethouder. Hij vervangt Peter Bons, zoals afgesproken bij de coalitievorming. Aan het einde van de raadsvergadering van 14 juli waarin de Algemene Beschouwingen op de zomernota werden besproken is Jan officieel geïnstalleerd. We hebben er als fractie alle vertrouwen in dat Jan met zijn kennis en kunde een uitstekende opvolger zal zijn. Zijn plaats in de gemeenteraad is ingenomen door Bert Suijkerbuijk. Ook hij is geïnstalleerd in dezelfde vergadering.

 

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments