Afgelopen donderdag 15 december is de Woonvisie 2016-2020: Halderberge, hét groene hart van de regio West-Brabant vastgesteld. Maar wat houdt de aangenomen visie nu in? En wat betekent die voor u als burger?

Woonwaarden
In totaal zijn er vier woonwaarden vastgesteld waar de komende vijf jaar op wordt ingezet. Deze waarden dragen bij aan Halderberge als een unieke, veelzijdige en bruisende gemeente om in te wonen. De speerpunten in de visie willen wij met verschillende partners, maar voornamelijk met u willen realiseren. Daarom heeft Lokaal Halderberge in belang van zowel Halderberge als uzelf vier aanvullingen geplaatst op de woonvisie.

De speerpunten van de woonvisie en de aanvullingen van Lokaal Halderberge leest u in onderstaande samenvatting.

woonvisie-lokaal-halderberge

Lees hier het Raadsvoorstel Woonvisie 2016-2020 en de aanvullingen van Lokaal Halderberge.

Heeft u vragen of opmerkingen? Stel ze dan gerust aan één van onze fractieleden.

Belangrijke onderwerpen
Iedere maand behandelt de gemeenteraad van Halderberge belangrijke onderwerpen die invloed kunnen hebben op uw directe omgeving. Vaak blijft uw kennis over deze onderwerpen oppervlakkig en is een mening vormen lastig. Terwijl uw inbreng juist van waarde kan zijn tijdens het gemeentelijke debat. Wij als Lokaal Halderberge juichen het toe wanneer u uw stem laat horen. Uw mening helpt ons om een bewuste keuze te maken. Wij hebben de wijsheid niet in pacht en willen samen met u tot een passend besluit komen.

Om vaker met elkaar van gedachten te kunnen wisselen, starten wij met met het ontleden van de vaak langdradige raadsvoorstellen, bestemmingsplannen en visies. We nemen u mee in onze afwegingen en de vorming van standpunten en worden graag meegenomen in die van u.

Dus praat mee, denk mee en doe mee met Lokaal Halderberge.

Wil je graag met ons in gesprek? Kom dan eens naar een Steunfractievergadering.