Seminariebos “Van bos naar park”

Seminariebos “Van bos naar park”

Vanavond hebben we in de commissievergadering naast de begroting ook gesproken over het ontwikkelingsplan Uithof Bovendonk/seminariebos. Het voorgestelde ontwikkelplan van Bovendonk past in de ambitie van onze gemeente om het aanwezige Religieus Cultureel erfgoed...
Volop ambitie voor de komende periode

Volop ambitie voor de komende periode

We zijn als fractie van Lokaal Halderberge zeer tevreden met hoe het vastgestelde raadsprogramma door het college is vertaald naar een collegewerkprogramma en zomernota 2018-2022. Dit hebben we toegelicht tijdens de Algemene Beschouwingen van 5 juli jl. Er ligt...
Uitreiking Samsung LED TV

Uitreiking Samsung LED TV

Op 4 april reikte Jurgen Pertijs, fractievoorzitter Lokaal Halderberge, de Samsung LED TV uit aan Jean Marie Frerichs. Hij won de televisie met de winactie tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Jean-marie Frerichs, raadslid van de VVD, heeft met zijn inzending Lokaal...
Zetelbehoud en stemmenwinst: Kiezers bedankt!

Zetelbehoud en stemmenwinst: Kiezers bedankt!

Groot vertrouwen in Lokaal Halderberge zorgt voor zetelbehoud en 107 stemmen extra. Dank aan alle inwoners die voor Lokaal Halderberge hebben gekozen. We feliciteren langs deze weg de VVD met hun verkiezingswinst en zien de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie...
Lokaal Halderberge doet mee!

Lokaal Halderberge doet mee!

Dit weekend is het de landelijke actie NLdoet. Een goed moment voor de fractieleden en wethouder van Lokaal Halderberge om hun mouwen op te stropen en aan de slag te gaan. Toos Ossenblok en Jan Mollen gingen aan de slag op de verwendag op het gemeentehuis van...

Op 21 maart is het zover…

Je mag weer naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Lokaal Halderberge doet mee als Lijst 1, omdat we bij de verkiezingen in 2014 de grootste partij waren, met vijf raadszetels. We hebben het voortouw genomen bij de coalitieonderhandelingen en waren de...