Donderdagavond 8 februari is de invoering van de Blauwe Zone in de raad besproken. Er lag een voorstel waarin het college de raad verzocht akkoord te gaan met het plan van aanpak voor de invoer van de Blauwe Zone en de noodzakelijke financiële middelen beschikbaar te stellen. In de eerdere commissie vergadering is het onderwerp uitgebreid aan de orde geweest. Duidelijk is dat de invoer van de Blauwe zone zijn voor-  en tegenstanders kent. Het merendeel van de ondernemers is voorstander maar de inwoners en de bezoekers van het winkelgebied heeft zijn twijfels over de noodzaak. De ondernemers zijn van mening dat een Blauwe Zone kan helpen aan het voorkomen van leegstand in de winkelstraten. Of dit zo is zal de toekomst uit moeten wijzen. De raad ging akkoord met het voorstel van het college. Het overleg met ondernemers en inwoners en bezoekers zal in de klankbordgroepen worden voortgezet. De raad wordt op de hoogte gehouden van de resultaten van dit overleg. Voor Lokaal Halderberge was dit een belangrijke voorwaarde. Voor zo ver nu is in te schatten zal in het najaar de Blauwe Zone worden ingevoerd.