Seminariebos “Van bos naar park”

Seminariebos “Van bos naar park”

Vanavond hebben we in de commissievergadering naast de begroting ook gesproken over het ontwikkelingsplan Uithof Bovendonk/seminariebos. Het voorgestelde ontwikkelplan van Bovendonk past in de ambitie van onze gemeente om het aanwezige Religieus Cultureel erfgoed...