Volop ambitie voor de komende periode

Volop ambitie voor de komende periode

We zijn als fractie van Lokaal Halderberge zeer tevreden met hoe het vastgestelde raadsprogramma door het college is vertaald naar een collegewerkprogramma en zomernota 2018-2022. Dit hebben we toegelicht tijdens de Algemene Beschouwingen van 5 juli jl. Er ligt...