Woonvisie 2016-2020 Halderberge

Woonvisie 2016-2020 Halderberge

Afgelopen donderdag 15 december is de Woonvisie 2016-2020: Halderberge, hét groene hart van de regio West-Brabant vastgesteld. Maar wat houdt de aangenomen visie nu in? En wat betekent die voor u als burger? Woonwaarden In totaal zijn er vier woonwaarden vastgesteld...

Decentralisatie in het sociale domein

De Halderbergse Bode heeft maandag 12 december laten weten dat inwoners van Halderberge die in het kader van de Wmo huishoudelijke hulp krijgen van de gemeente, in de maanden december, januari of februari een telefoontje van de gemeente kunnen verwachten met de vraag...