Bijdrage Lokaal Halderberge in vluchtelingendebat

Bijdrage Lokaal Halderberge in vluchtelingendebat

Alhoewel de raadsfracties niet allemaal hetzelfde standpunt innamen tijdens de raadsvergadering is ons inziens de conclusie van 24 september dat de meerderheid van de raad in elk geval geen opvang van 600-750 asielzoekers voor een periode van 10 jaar wil, zoals...
Ingelaste raadsvergadering over vluchtelingen

Ingelaste raadsvergadering over vluchtelingen

Op donderdag 24 september a.s. om 20.00 uur vindt in het gemeentehuis een ingelaste raadsvergadering plaats over het verzoek van het COA medewerking te verlenen aan de tijdelijke opvang van vluchtelingen in de gemeente Halderberge. De vergadering is openbaar en voor...
Moet Halderberge vluchtelingen opvangen?

Moet Halderberge vluchtelingen opvangen?

Wat vindt u van de opvang van vluchtelingen in Halderberge? Zoals u kunt lezen in de verklaring van burgemeester Jansen zijn we als gemeenteraad van Halderberge gevraagd  een uitspraak te doen over het wel of niet opvangen van vluchtelingen. Momenteel ligt er een...