Welkom!

Welkom op de website van Lokaal Halderberge.

 

Lokaal Halderberge is dé lokale partij in de gemeente Halderberge en is ontstaan uit een fusie van:

 

  • Hoeven2000 Halderberge
  • ONS Halderberge
  • Gemeenschapsbelangen Halderberge

 

Eén krachtige partij die, samen sterk, uw belangen behartigt.

 

 Zowel partijbestuur als politieke fractie in de gemeenteraad hebben de opgave de onderstaande waarden van Lokaal Halderberge te waarborgen in hun handelen:

 

Transparant

Lokaal Halderberge wil een betrouwbare politieke partij zijn. Daarbij hoort actieve openheid van zaken, zowel partij bestuurlijk als politiek inhoudelijk.

 

Betrokken

Als lokale politieke partij staat betrokkenheid bij de gemeenschappen in Halderberge hoog in het vaandel. Je moet je bij Lokaal Halderberge thuis kunnen voelen. Hoewel  in de lokale politiek voor individuele belangenbehartiging  geen plaats is, staat niets het geven van adviezen in de weg. Collectieve belangenbehartiging wordt altijd geplaatst in het brede kader van leefbaarheid voor alle inwoners.

 

Eerlijk

In alle beraadslagingen, zowel partij bestuurlijk als politiek inhoudelijk, wordt geen rekening gehouden met “verborgen agenda’s”. De kracht van argumenten voert de boventoon. Respect voor de ander en voor andermans opvattingen staan centraal. Uiteindelijk worden besluiten democratisch genomen en verantwoord. Gelijke behandeling is een leidend beginsel, ook binnen de partij.

 

Authentiek

Lokaal Halderberge is authentiek door het voeren van een eigen pragmatische politiek, die niet is gebaseerd op enig ideologisch beginsel, zoals kenmerkend is voor de landelijke politieke partijen. Lokaal Halderberge blijft zichzelf en is herkenbaar als vertegenwoordiger van de lokale gemeenschappen.