5. Toos Ossenblok- Aerts

5. Toos Ossenblok-Aerts

Omdat er nog zo veel te doen is in het sociaal domein, wil ik mij de komende termijn blijven inzetten voor de groepen die mij echt aan het hart gaan:

  • Ouderen en hulpbehoevende burgers die afhankelijk zijn van zorg, thuishulp, begeleiding en ondersteuning. Vele mantelzorgers doen al het mogelijke wat ze kunnen, maar daar kan en mag de zorg voor deze groep niet alleen van afhangen. Een goede regeling voor het vervoer van ouderen en hulpbehoevenden en concrete acties om eenzaamheid onder ouderen aan te pakken, dat zijn onder meer de zaken waar ik mij op wil richten.
  • Onze jeugd. Extra zorg en juiste begeleiding via wijkteams richting kinderen die te maken krijgen met huiselijk geweld. Zorgen dat kinderen boven de 18 jaar niet tussen wal en schip vallen als zij niet langer onder de jeugdwet vallen. Die overgang is voor velen erg moeilijk en daar zal extra hulp en middelen voor moeten komen.
  • Burgers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Nogal wat inwoners zijn afhankelijk van het beschutte werk (voorheen WSW). Zij vallen nu nog vaak tussen wal en schip. De gemeente moet ervoor zorgen dat deze kwetsbare groep zo snel mogelijk participeert. Dit om te voorkomen dat zij in een sociaal isolement terecht komen met mogelijk bijkomende problemen. Ik wil er mede voor zorgen dat alle burgers met een beperking volwaardig kunnen deelnemen aan onze samenleving.

Daarnaast kunnen de volgende speerpunten op mijn speciale aandacht en inzet rekenen: een veilig Halderberge, goede onderwijsvoorzieningen en een uitgebreid en toegankelijk verenigingsleven.

Toos Ossenblok-Aerts, nummer 5

1459433846_twitter_social_media_online

1459433844_facebook_social_media_online