3. Jan Mollen

3. Jan Mollen

De afgelopen jaren hebben we samen veel gerealiseerd, dit ondanks forse en noodzakelijke bezuinigingen. De financiële positie van de gemeente is sterker geworden en ook de toekomst ziet er goed uit. Maar we zijn er nog niet. De komende jaren liggen er nog voldoende uitdagingen waar ik me, bij voorkeur opnieuw als wethouder, graag voor inzet.

Goed samenwerken is hiervoor essentieel. Door eerlijk, open en betrouwbaar te werk te gaan en goed naar elkaar te luisteren, kunnen we komen tot datgene wat het beste is voor u als inwoner van Halderberge

Mag ik 21 maart op uw stem rekenen?

Jan Mollen, nummer 3