3D’s belangrijkste thema bij Algemene Beschouwingen 2016

Drie DecentralisatiesDe ontwikkelingen binnen de drie decentralisaties waren de belangrijkste onderwerpen tijdens de Algemene Beschouwingen van Lokaal Halderberge op 14 juli. Op 1 januari 2015 is er heel veel veranderd voor de inwoners die aangewezen zijn op zorgondersteuning met de invoering van de nieuwe WMO, de Jeugdwet en de Participatiewet. Gemeenten zijn er nu verantwoordelijk voor dat de burgers volledig toegang hebben tot de benodigde zorg, kunnen participeren op de arbeidsmarkt en maatschappelijk ondersteuning kunnen krijgen. Dat gehele pakket is met een forse bezuiniging vanuit het Rijk overgedragen aan de gemeenten.

Hierdoor is er veel onzekerheid ontstaan bij de belanghebbende inwoners. De uitspraak van de rechtbank is echter duidelijk. Hij heeft geconstateerd dat de gemeente Halderberge de zorgaanbieders teveel ruimte geeft om een eigen handelingswijze na te streven. De gemeente is verantwoordelijk en moet zelf de eigen regie ter hand nemen.

Lees meer

Steunfractie dinsdag 5 april 2016

 716x269-12L00114

Op dinsdag 5 april om 19.30 uur vindt in “Café Stroop” te Bosschenhoofd het steunfractieberaad van Lokaal Halderberge plaats.

Besproken worden de agenda’s van de commissievergaderingen B&O en SM&V op 6 en 7 april aanstaande.

Het beraad is openbaar en iedereen is van harte welkom. Vanuit Lokaal Halderberge zijn in ieder geval de raadsfractie en wethouder aanwezig.

De agendapunten van de commissievergaderingen en bijbehorende stukken zijn beschikbaar via: https://halderberge.raadsinformatie.nl/

Steunfractie dinsdag 1 maart 2016

Steunfractie

Op dinsdag 1 maart om 19.30 uur vindt in “Het Kompas” te Hoeven het steunfractieberaad van Lokaal Halderberge plaats.

Besproken worden de agenda’s van de commissievergaderingen B&O en SM&V op 2 maart aanstaande.

Het beraad is openbaar en iedereen is van harte welkom. Vanuit Lokaal Halderberge zijn in ieder geval de raadsfractie en wethouder aanwezig.

De agendapunten van de commissievergaderingen en bijbehorende stukken zijn beschikbaar via: https://halderberge.raadsinformatie.nl/