Gisela van Beek

 

Algemene gegevens

Adres:

Hofstraat 11

4741 AK Hoeven

Telefoon: 0165-506403

Mobiel: 06-22673608

E-mail: g.vanbeek@halderberge.nl

Geboortedatum: 09-07-1966

Rol in gemeenteraad

Fractielid Lokaal Halderberge

Lid commissie Beheer en Ontwikkeling

Lid werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing

Gisela van Beek

Even voorstellen

 

Mijn naam is Gisela van Beek, wonende te Hoeven, en daar in 1966 als ‘van Oosterhout’ geboren. Gehuwd met Oscar en moeder van Luuk (1997) en Daan (1999). Na mijn middelbare school heb ik enkele jaren bedrijfseconomie aan de Erasmusuniversiteit gestudeerd. Gedurende de jonge jaren van onze kinderen heb ik ervoor gekozen niet buitenshuis werkzaam te zijn. Daarna ben ik medefirmant bij de drukkerij van mijn echtgenoot geworden. In het centrum van Oudenbosch werken wij dagelijks en met veel plezier in en aan ons bedrijf.

Na passief lidmaatschap van een landelijke partij werd ik in 2005 actief lid van lokale partij Hoeven 2000. Begonnen als fractie-assistent werd ik in 2010 verkozen tot raadslid. Een snel veranderende politiek bestuurlijke omgeving heeft tot het besluit geleid te fuseren met 2 andere lokaal politieke partijen. Op dit moment ben ik erg trots met 4 fractiegenoten namens Lokaal Halderberge in de gemeenteraad actief te mogen zijn. 5 raadsleden (plus een wethouder) sterk kunnen wij lokale belangen nog krachtiger vertegenwoordigen. De fusie heeft een eind gemaakt aan politieke versnippering die sinds de herindeling bestond en daarmee is in mijn ogen de bestuurskracht van de gemeenteraad als geheel toegenomen.
In de raad houd ik me voornamelijk bezig met ruimtelijke ordening en economie. Onze beperkte ruimte en middelen moeten we verstandig benutten om zo optimaal mogelijk bij te dragen aan versterking van onze lokale en regionale economie, onze leefomgeving en ons welzijn.

Om nú goede besluiten te nemen is een gezonde visie voor de toekomst noodzakelijk. Goede afstemming én samenwerking met de regiogemeenten is belangrijk. Goed luisteren naar onze inwoners is belangrijk. Dit zijn uitdagingen die Lokaal Halderberge graag vóór maar vooral mét u aangaat.

Gisela van Beek- van Oosterhout