Bert Suijkerbuijk

 

Algemene gegevens

Adres:

Moerdijksestraat 22

4731 EL Oudenbosch

Telefoon: 06 5339 9555

E-mail: b.suijkerbuijk@halderberge.nl

Geboortedatum: 28-06-1946

 

 

Rol

Fractielid Lokaal Halderberge

Lid commissie Beheer en Ontwikkeling

Bert Suijkerbuijk

Even voorstellen

Mijn naam is Bert Suijkerbuijk. Ik ben sinds 1972 woonachtig in Oudenbosch. Ik woon samen met mijn partner Anke. Na mijn Middelbare en HBO opleiding ben ik tot 2010 werkzaam geweest in het bedrijfsleven. Van 2010 tot 2014 was ik voor de lokale partij ONS wethouder in Halderberge. Mijn portefeuilles waren toen Openbare Ruimte, Toerisme en Recreatie, Economische Zaken, Verkeer/Vervoer, Centrumplannen Oudenbosch.

In 2014 ben ik lid geworden van de nieuwe fusiepartij Lokaal Halderberge. Sinds 14 juli 2016 ben ik voor deze partij gemeenteraadslid. Met de 5 fractieleden zijn we sterk vertegenwoordigd in de Raad van de Gemeente Halderberge. Dit brengt ook een grote verantwoording met zich mee.

De rol van de raad, de raadsleden, zal gaan veranderen. De overheid verlangt steeds meer betrokkenheid van de inwoners. Ook zullen we meer en beter moeten reageren op initiatieven van onze inwoners. Het gaat daarbij om alle inwoners, jong en oud. Maar ook om de ondernemers.

Met elkaar zorgdragen voor een goede toekomst van onze mooie gemeente Halderberge. Ik hoop daar mijn steentje aan bij te dragen.

Bert Suijkerbuijk