ANBI

Lokaal Halderberge beschikt over een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) beschikking. Vanaf 1 januari 2014 moeten ANBI’s de volgende gegevens op haar eigen website zetten

Naam van de instelling:
Lokaal Halderberge

RSIN/fiscaal nummer:
8528.96.827

Contactgegevens:
Lokaal Halderberge
T.a.v. T. Krijnen-Broeren
Domeinstraat 7
4741 BM Hoeven

Doelstelling:
Lokaal Halderberge heeft de doelstelling als politiek onafhankelijke groepering actief opkomen voor het algemeen belang en welzijn van de gemeente Halderberge en haar inwoners en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De vereniging tracht dit doel ondermeer te bereiken door zo mogelijk deel te nemen aan het bestuur van de gemeente Halderberge. 

Beleidsplan:
Lokaal Halderberge is een lokaal georiënteerde politieke partij die haar uitgangspunten en inspiratie niet haalt uit abstracte dogma’s maar uit de wens om permanent te streven naar het maximale welzijn voor de inwoners en gemeenschappen van de gemeente Halderberge. Lokaal Halderberge is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om dichterbij de inwoners te komen. Toegankelijk, betrokken, open-minded, professioneel maar altijd “warm”, zijn kerneigenschappen van de partij. Lokaal Halderberge zal altijd transparantie nastreven. Leden van Lokaal Halderberge acteren open, eerlijk, integer en met respect naar elkaar, naar collega’s en naar de inwoners van Halderberge. Het beleid is erop gericht om via de aankomende gemeenteraadsverkiezingen deel te nemen aan het bestuur van de gemeente Halderberge. Voor de verdere invulling van het beleid verwijzen wij naar het verkiezingsprogramma

Bestuurssamenstelling en de namen van het bestuur:
Voorzitter
P. Bons

Vice-voorzitter
D. Boere
   
Penningmeester
P. Bons 

Secretaris
T. Krijne-Boere

Beloningsbeleid
De bestuursleden zijn vrijwilligers en krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden en prestaties, hetzelfde geldt voor alle leden van Lokaal Halderberge.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
De activiteiten van de vereniging bestonden vanaf de oprichting en tot en met 2014 voornamelijk uit het verkrijgen van naamsbekendheid. De vereniging is ontstaan uit een fusie van drie lokale partijen in de gemeente Halderberge. Er zijn door de leden en het bestuur tevens veel activiteiten ontplooid in het kader van gemeenteraadsverkiezingen in 2014. De verkiezingslijst is zorgvuldig opgesteld, het verkiezingsprogramma is geschreven met behulp van de inbreng van leden. Na de verkiezingen zijn vijf leden uit onze partij gekozen tot raadslid, waarbij Lokaal Halderberge tot de grootste partij is verkozen. 

Financiële verantwoording
Het eerste boekjaar van de vereniging eindigt op 31 december 2014. Hieronder is een link geplaatst met de balans per 31 december 2014 en de winst- en verliesrekening over 2014.

Klik hier voor de balans per 31 december 2014

Klik hier voor de winst- en verliesrekening over 2014