magnify
formats

Ontwikkeling locatie Lindenlommer en Kompas

Gepubliceerd op 25 september 2017

”Veel woningzoekenden blijven in het ongewisse over eventuele woonmogelijkheden in Hoeven”, aldus Gisela van Beek, raadslid Lokaal Halderberge. Ondanks dat er een mooi plan ligt betreffende de locatie Reuzelaar in Hoeven, is het duidelijk dat dit plan niet voorziet in de behoefte voor álle belangstellenden voor een woning in Hoeven. Zij vindt het daarom jammer dat er vooralsnog geen communicatie heeft plaatsgevonden over de verdere ontwikkeling van het gebied Lindenlommer en Kompas. ”Het is logisch dat belangstellenden voor een woning in Hoeven vervolgens de ogen richten op een volgende locatie die in ontwikkeling komt, zijnde locatie Lindenlommer”. En daarom moet er meer duidelijkheid komen over het vervolg hiervan. Lees welke vragen Gisela van Beek heeft gesteld aan het college van burgemeester en wethouders: 20170920-Locatie-Lindenlommer-Art.-38.pdf.

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments 
formats

Spandoeken tegen (te) hard rijdende landbouwvoertuigen

Gepubliceerd op 19 juli 2017

Begin juli heeft wethouder Jan Mollen twee spandoeken onthuld in te Moleneindsestraat in Hoeven over te hard rijdende landbouwvoertuigen. Een mooi project waar de samenwerking tussen de Samenstichting Hoeven, bewoners, Gemeente en andere partijen tot een mooi resultaat heeft geleid.

Achtergrond

In mei 2016 is er namens de bewoners van de Moleneindsestraat, een verzoek binnen gekomen of de Samenstichting iets kan betekenen tegen de (te) hard rijdende landbouwvoertuigen.  In oktober en november 2016 zijn er diverse snelheidscontroles gehouden. Er zijn diverse chauffeurs van landbouwvoertuigen aangehouden en aangesproken op hun rijgedrag. Er zijn geen bekeuringen uitgedeeld. In november en december 2016 hebben er gesprekken plaats gevonden met landbouworganisatie ZLTO en loonbedrijvenorganisatie Cumela. Zij hebben begrip voor dit probleem en zullen ook hun leden hierop aanspreken. Daarnaast adviseren zij de Samenstichting om ook tijdens de oogsttijd spandoeken met pakkende teksten te plaatsen. Op de dorpsbijeenkomst van 22 maart 2017 wordt het bestuur van de Samenstichting verrast met de Pluim, waaraan een cheque van € 250,- is verbonden, die door burgemeester Jobke Vonk wordt overhandigd aan voorzitter Frans Buijs. Dit in verband met de bijdrage die de Samenstichting heeft geleverd aan het project Hardrijdende Landbouwvoertuigen. Het geld is besteed aan het aanschaffen van 1 a 2 spandoeken. Op 3 juli zijn de spandoeken onthuld door wethouder Jan Mollen.

Dit is een prachtig voorbeeld van samenwerking tussen de gemeente, Samenstichting en de inwoners. Tevens is de medewerking van de politie en de organisaties ZLTO, Cumela en VVN van groot belang voor het slagen van deze actie. Samenwerking blijft het sleutelwoord.

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments 
formats

Lokaal Halderberge maakt zich sterk voor verkeersveiligheid Bosschenhoofd

Gepubliceerd op 11 juli 2017

Vooruitlopend op de inwonersavond van 12 juli heeft Lokaal Halderberge tijdens de raadsvergadering van 6 juli een motie ingediend over het budget van de te nemen verkeersmaatregelen in Bosschenhoofd. Woensdag wordt een klankbordgroep in Bosschenhoofd samengesteld voor het bepalen van verkeer ontmoedigende en snelheidsbeperkende maatregelen. Lokaal Halderberge heeft het college verzocht deze nog samen te stellen klankbordgroep vooral kaders mee te geven met betrekking tot verkeersveiligheid en uitvoerbaarheid. Als het budget een probleem mocht zijn om te komen tot afdoende maatregelen verwacht ze dat het college terug komt naar de raad voor aanvullend budget.

Het college heeft deze motie overgenomen. Dit betekent in de ogen van Lokaal Halderberge dat de creativiteit bij het zoeken naar oplossingen als het goed is niet te strak beperkt wordt door het aanwezige budget;

Achtergrond

Nu de rondweg gereed is, wil de gemeente graag samen met de inwoners bepalen hoe ze het verkeer tussen de rotonde bij Vliegveld Seppe en de nieuwe rotonde bij de rondweg kunnen verminderen en langzamer kunnen laten rijden.

Inwoners van Bosschenhoofd zijn door de gemeente uitgenodigd om daarover  van gedachten te wisselen tijdens een bijeenkomst op woensdag 12 juli om 19.00 uur in hotel De Reiskoffer aan de Pastoor van Breugelstraat 45. Het doel van de avond is de eerste bevindingen van de metingen te vergelijken met de ervaringen van de inwoners. Ook horen ze graag aan welke oplossingen de inwoners zelf denken.

Vervolgens wordt een klankbordgroep samengesteld, waarvoor Lokaal Halderberge de motie heeft ingediend. De volledige tekst van de motie vind je hier.

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments