Besluit genomen over verkeersmaatregelen Bosschenhoofd,  30 km zone wordt opnieuw bekeken

zuidelijke komgrens

© Exante

Op 8 maart is de gemeenteraad unaniem akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van een budget van € 670.500,- voor het treffen van een breed pakket aan verkeersmaatregelen om de overlast als gevolg van (doorgaand) verkeer in Bosschenhoofd tegen te gaan. Het pakket bestaat uit het duurzaam veilig inrichten van de Vaartweg, het versterken van de zuidelijke komgrens nabij het sportpark, het verbreden van fietsstroken, het aanleggen van een verkeersplateau bij het kruispunt Breugelhof en het aanleggen van een voetpad tussen Breugelhof en de Uilenspiegelstraat.

Voor de voorgestelde 30 km/u zone vanaf de Marijkestraat tot en met de Pagnevaartdreef heeft Lokaal Halderberge in samenspraak met de VVD een motie ingediend (welke op Progressief Halderberge na, door alle partijen werd ondersteund) om deze nog nader te onderzoeken. Het lijkt ons namelijk niet verstandig om de nu vrijliggende fietspaden op te offeren en de fietser in het centrum de rijbaan te laten delen met de automobilist. Hier zou de fietser dan de snelheidsremmer moeten zijn. Daarbij willen we tevens onderzocht hebben of het mogelijk is de 30 km/u zone soberder uit te voeren en het redelijk nieuwe asfalt niet te verruilen voor klinkers. Naast het feit dat asfalt minder geluidoverlast geeft dan klinkers kunnen de euro’s die hiermee bespaard worden dan wellicht worden besteed aan het verlengen van de 30 km/u zone tot en met de Willeke Joostenstraat. Hierbij zou dan tevens onderzocht moeten worden of het mogelijk is een Zebrasafe aan te leggen ter hoogte van ‘De Blokhut’.

Om te komen tot het voorgestelde pakket van maatregelen heeft wethouder Jan Mollen (Lokaal Halderberge) nauw samengewerkt met een constructief meedenkende klankbordgroep van omwonenden. De plannen zijn in januari voorgelegd aan de bewoners van Bosschenhoofd. Als Lokaal Halderberge vinden we dat we het advies van de klankbordgroep serieus moeten nemen, maar dat we ook zeker niet voorbij kunnen gaan aan de reacties van de direct omwonenden. Dit is dan ook de reden dat we het colllege verzoeken om met zowel de klankbordgroep als de direct omwonenden van de 30 km/u traverse in overleg te gaan.

De volledige tekst van deze motie vind je hier.

Tevens heeft de raad met een motie over sluipverkeer in andere straten nogmaals het belang benadrukt van het plan van aanpak dat momenteel wordt uitgevoerd om te komen tot een nieuwe mobiliteitsvisie. Hierbij zou specifiek aandacht geschonken moeten worden aan de straten die al jaren te kampen hebben met sluipverkeer, zoals de Bosschenhoofdsestraat, Margrietstraat en Geijzestraat. Op 3 april vindt een bewonersavond plaats. We hebben het college verzocht de bewoners van genoemde straten specifiek uit te nodigen voor deze avond.

Lokaal Halderberge doet mee!

Dit weekend is het de landelijke actie NLdoet. Een goed moment voor de fractieleden en wethouder van Lokaal Halderberge om hun mouwen op te stropen en aan de slag te gaan.

Toos Ossenblok en Jan Mollen gingen aan de slag op de verwendag op het gemeentehuis van Halderberge. Hier ontvingen ze samen met van tal vrijwilligers trouwe bezoekers van ’t Stoofje in Oudenbosch voor lekkere verwennerijen. Jan Mollen boog zich ook over de leuke vogelhuisjes. Gisela van Beek heeft gezellig met de bewoners van zorgcomplex Kroonestede in Hoeven meegezongen op muziek van vroeger en drankjes en hapjes geserveerd. Ook de rollators kregen een verdiende poetsbeurt en de leeuwen heeft ze verblijd met een mooie verfbeurt.

Wederom een mooie en gezellige dag met veel klusplezier.

Op 21 maart is het zover…

Je mag weer naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Lokaal Halderberge doet mee als Lijst 1, omdat we bij de verkiezingen in 2014 de grootste partij waren, met vijf raadszetels. We hebben het voortouw genomen bij de coalitieonderhandelingen en waren de afgelopen periode met een wethouder in het college vertegenwoordigd. Tot juli 2016 was dat Peter Bons uit Hoeven en vanaf dat moment Jan Mollen uit Oudenbosch. Wat Lokaal Halderberge betreft is er de afgelopen vier jaar veel bereikt in Halderberge. Zo zijn grote achterstanden uit het verleden aangepakt en weggewerkt; is de gemeente financieel weer gezond; zijn er veel grote investeringen gedaan aan onder andere wegen, duurzame verlichting, scholen, religieus erfgoed en sociaal domein. Halderberge heeft de zaken nu goed op orde en Lokaal Halderberge wil dat graag zo houden. Het moet blijven kloppen!

En er valt ook iets te winnen. Maak kans op een Samsung LED TV van 84 cm doorsnee door de omslag van deze verkiezingskrant
tot en met 21 maart 2018 op een goede zichtbare plaats te hangen. Maak hiervan een leuke foto en plaats deze op Facebook. Tag Lokaal Halderberge in het bericht, zodat we kunnen zien dat je een foto hebt geplaatst. De foto met de meeste ‘vind ik leuks’, wint de tv. We accepteren slechts één inzending per persoon. Je tagt Lokaal Halderberge door in het bericht @lokaalhalderberge te plaatsen en de pagina die daardoor toont te selecteren. Hiervoor moet je de Facebookpagina van Lokaal Halderberge eerst leuk vinden. Op zaterdag 24 maart maken we de winnaar bekend op de Facebookpagina van Lokaal Halderberge. De Samsung LED TV wordt mede mogelijk gemaakt door EP Jan Verdaas.

Download de verkiezingsposter hier: Poster Lokaal Halderberge

Benieuwd naar de eerste tien kandidaten? Lees hun verhaal in de Verkiezingskrant