Seminariebos “Van bos naar park”

Vanavond hebben we in de commissievergadering naast de begroting ook gesproken over het ontwikkelingsplan Uithof Bovendonk/seminariebos. Het voorgestelde ontwikkelplan van Bovendonk past in de ambitie van onze gemeente om het aanwezige Religieus Cultureel erfgoed duidelijk op de kaart te zetten. Het Seminariebos is eigendom van de gemeente en de gemeente zal dan ook de herontwikkeling van dit bos voor zijn rekening nemen. Er ligt een mooi ontwikkelplan Seminariebos “Van Bos naar Park”. Als Lokaal Halderberge hebben we vragen gesteld over de betrokkenheid van de inwoners. Vooral vanuit de wetenschap dat de omliggende woningen erop moeten kunnen rekenen dat ‘parkeren’ aan dezelfde kant blijft als voorheen en dus niet tegen de tuinen van deze woningen. Via onderstaande link zijn de bijbehorende stukken in te zien.

Link

Volop ambitie voor de komende periode

lokaal_halderbergeWe zijn als fractie van Lokaal Halderberge zeer tevreden met hoe het vastgestelde raadsprogramma door het college is vertaald naar een collegewerkprogramma en zomernota 2018-2022. Dit hebben we toegelicht tijdens de Algemene Beschouwingen van 5 juli jl. Er ligt volgens ons een ambitieus programma dat voortborduurt op de ingeslagen weg van de afgelopen jaren, met daarin in ieder geval de punten die wij als Lokaal Halderberge belangrijk vinden. We gaan geen cadeautjes uitdelen, maar verantwoord en doordacht financiële middelen inzetten om de leefomgeving en het leefgenot van onze inwoners te verhogen en onze economie te versterken.

We maken Halderberge groener, schoner en veiliger, met extra investeringen in groen en extra capaciteit voor onderhoudsbeurten. Met een extra BOA kunnen we nog beter handhaven. We zetten het beleid voor het sociale domein voort en richten ons op het verbeteren van de verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers. Halderberge bouwt woningen naar behoefte volgens de woonvisie en waar mogelijk wordt het woningbouwprogramma versneld uitgevoerd. Extra investeringen en capaciteit kosten logischerwijs extra geld. Door de uitgaven te spreiden over de verschillende jaren is er veel mogelijk. Het financieel beeld laat voor 2019 en 2020 dan nog wel negatieve cijfers zien, maar richting 2021 en 2022 komen we ruim in de plus uit. Zo blijft het over de jaren heen kloppen!

De volledige tekst van de Algemene Beschouwingen is hier terug te lezen.

Uitreiking Samsung LED TV

Op 4 april reikte Jurgen Pertijs, fractievoorzitter Lokaal Halderberge, de Samsung LED TV uit aan Jean Marie Frerichs. Hij won de televisie met de winactie tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.

Jean-marie Frerichs, raadslid van de VVD, heeft met zijn inzending Lokaal Halderberge in het middelpunt van de VVD gezet. Dit leverde hem de meeste likes op Facebook op.

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart, daagde Lokaal Halderberge inwoners van Halderberge uit om de verkiezingsposter op een ludieke en zichtbare manier op te hangen. Door hiervan een foto op Facebook te plaatsen, konden de deelnemers een Samsung LED TV mee winnen.

De televisie is mede mogelijk gemaakt door EP. Jan Verdaas.