Lokaal Halderberge zet in op behoud combinatiefunctionaris

combinatiefunctionaris als verbinder tussen sport en schoolBij de Algemene Beschouwingen heeft Lokaal Halderberge een motie ingediend om de mogelijkheden te onderzoeken de combinatiefunctionaris te behouden bij het wegvallen van de rijksbijdrage. Het wegvallen van deze functionaris zou nadelige gevolgen hebben voor de ondersteuningscapaciteit in het sport- en bewegingsonderwijs en voor de organisatie van cultureel-educatieve activiteiten. Lokaal Halderberge vindt dat in het lokale netwerk slimme verbindingen gelegd moeten worden tussen sport, school, zorg, welzijn en het bedrijfsleven om sport en bewegen te bevorderen. De combinatiefunctionaris biedt hierbij belangrijke advisering en ondersteuning.