30 km zone op doorgaande route naar Standdaarbuiten

De fractie van Lokaal Halderberge heeft vragen gesteld over het project van de rioolwerkzaamheden en herinrichting van de doorgaande route naar Standdaarbuiten. Dit project betreft bestaat uit meerdere delen: de Beatrixlaan, dr. Poelsplein, Hemiksemstraat en Strijmondlaan. De fractie heeft het college gevraagd te onderzoeken of het mogelijk is de 30 km zone in Noordelijke richting te verlengen t/m de kruising Drimmelaarstraat en Hemiksemstraat. Hiermee wordt volgens de fractie ook op de juiste wijze gehoor gegeven aan de opmerkingen van de bewoners die op de verschillende informatieavonden mee mochten praten over de herinrichting van hun straat. De fractie doet hierbij de suggestie, indien nodig, de bebouwde kom grens ter verleggen richting de kruising met de Oudlandweg. Op die manier ontstaat er een mogelijke overgang van provinciale weg (80 km/u) naar bebouwde kom (50 km/u) en vervolgens naar de gewenste 30 km zone ter hoogte van de Drimmelaarstraat.

De gehele brief met de vragen van Lokaal Halderberge vind je via deze link.

Uitnodiging bijeenkomst sociaal domein 16 mei 2019

We nodigen u van harte uit voor de beeldvormende bijeenkomst over het sociaal domein. Wij zijn benieuwd naar uw mening over de thema’s ‘kwaliteitsmonitor Jeugd” en ”omgaan met dementie ” en gaan hierover graag met u in gesprek. De thema’s worden gepresenteerd aan de hand van stellingen waar met de aanwezigen over in debat wordt gegaan. U hoeft zich vooraf niet op te geven als spreker als u iets over dit onderwerp kwijt wil.

Reden bijeenkomst

Er speelt veel binnen het sociaal domein en we willen graag met u bij bepaalde thema’s binnen het sociaal domein stilstaan. De gemeente gaat daarvoor 2 keer per jaar een beeldvormende bijeenkomst organiseren. U kunt zich voor de bijeenkomst opgeven door te mailen naar griffie@halderberge.nl.

Datum en tijd

16 mei 2019, 19.30u – 22.00u

Plaats

Gemeentehuis Halderberge (Parklaan 15, Oudenbosch)

Meer informatie vindt u hier: link