Fijne Pasen!

Normaal zoeken we elkaar op bij feestdagen als Pasen. Samen eieren zoeken, ontbijten, lunchen, brunchen of dineren en gezellig borrelen of erop uit met het gezin. Dit jaar is alles anders.

Veel mensen missen elkaar, door de noodzakelijke afstand of nog erger…door gemis van overledenen. Juist nu er behoefte aan bestaat kan die arm om je schouder er niet omheen gelegd worden.

Pasen is een feest van hoop. Lokaal Halderberge wenst iedereen kracht toe om met elkaar deze periode te doorstaan, elkaar te helpen waar mogelijk of elkaar op te beuren. 

We wensen daarom toch iedereen een Fijne Pasen. Maak er wat van!

Houd afstand en blijf lief voor elkaar! Alleen samen kunnen we dit aan!

 

30 km zone op doorgaande route naar Standdaarbuiten

De fractie van Lokaal Halderberge heeft vragen gesteld over het project van de rioolwerkzaamheden en herinrichting van de doorgaande route naar Standdaarbuiten. Dit project betreft bestaat uit meerdere delen: de Beatrixlaan, dr. Poelsplein, Hemiksemstraat en Strijmondlaan. De fractie heeft het college gevraagd te onderzoeken of het mogelijk is de 30 km zone in Noordelijke richting te verlengen t/m de kruising Drimmelaarstraat en Hemiksemstraat. Hiermee wordt volgens de fractie ook op de juiste wijze gehoor gegeven aan de opmerkingen van de bewoners die op de verschillende informatieavonden mee mochten praten over de herinrichting van hun straat. De fractie doet hierbij de suggestie, indien nodig, de bebouwde kom grens ter verleggen richting de kruising met de Oudlandweg. Op die manier ontstaat er een mogelijke overgang van provinciale weg (80 km/u) naar bebouwde kom (50 km/u) en vervolgens naar de gewenste 30 km zone ter hoogte van de Drimmelaarstraat.

De gehele brief met de vragen van Lokaal Halderberge vind je via deze link.