Onderzoek naar scheiding tussen fietspad en Albanoweg

OUDENBOSCH – De gemeente doet onderzoek naar de nut en de noodzaak van een fysieke afscheiding tussen de fietsers en het overig verkeer op de Albanoweg. Dat zegt het college naar aanleiding van een verzoek van Thijs Graste van Lokaal Halderberge.

Thijs Graste was al eerder betrokken bij de inrichting van de Albanoweg, maar volgens het raadslid werkt het in de praktijk niet zoals hij het eerder bedacht had. “Wat betreft de veiligheid van het laatste deel van het nieuw aangelegde fietspad moet ik nu constateren dat er gewoon op dat deel door auto’s over het fietspad word gereden. Ook passeren auto’s elkaar gewoon”, zo zegt hij.

Scheiding

Om die reden wil hij een fysieke afscheiding van rijbaan en fietspad om er zo voor te zorgen dat voetgangers en fietsers zich er veilig voelen. “Daar voldoet het nog niet aan, maar ik vind dat we daar wel altijd naar moeten streven”, aldus Graste van Lokaal Halderberge.

Parkeren

Wethouder Jan Mollen geeft aan dat er een verkeerstelling komt om te kijken wat er nodig is om de situatie te verbeteren. “Het fietspad is heel breed. Ik kan me voorstellen als daar ook nog op geparkeerd wordt, dat er maatregelen nodig zijn. Daar gaan we nu dan ook naar kijken”, aldus Mollen. In eerste instantie zullen er verkeerstellingen gehouden worden. “We nemen het verzoek wat betreft de Albanoweg in Oudenbosch in ieder geval hel serieus”, zo besluit wethouder Jan Mollen.

Bron: De Bode, https://www.internetbode.nl/regio/halderberge/algemeen/194440/onderzoek-naar-scheiding-tussen-fietspad-en-albanoweg-

Blauwe Zone in het winkelgebied in de kern Oudenbosch.

Donderdagavond 8 februari is de invoering van de Blauwe Zone in de raad besproken. Er lag een voorstel waarin het college de raad verzocht akkoord te gaan met het plan van aanpak voor de invoer van de Blauwe Zone en de noodzakelijke financiële middelen beschikbaar te stellen. In de eerdere commissie vergadering is het onderwerp uitgebreid aan de orde geweest. Duidelijk is dat de invoer van de Blauwe zone zijn voor-  en tegenstanders kent. Het merendeel van de ondernemers is voorstander maar de inwoners en de bezoekers van het winkelgebied heeft zijn twijfels over de noodzaak. De ondernemers zijn van mening dat een Blauwe Zone kan helpen aan het voorkomen van leegstand in de winkelstraten. Of dit zo is zal de toekomst uit moeten wijzen. De raad ging akkoord met het voorstel van het college. Het overleg met ondernemers en inwoners en bezoekers zal in de klankbordgroepen worden voortgezet. De raad wordt op de hoogte gehouden van de resultaten van dit overleg. Voor Lokaal Halderberge was dit een belangrijke voorwaarde. Voor zo ver nu is in te schatten zal in het najaar de Blauwe Zone worden ingevoerd.