Vragen over Fabrieksstraat Stampersgat

Lokaal Halderberge vraagt in een brief aan het college om duidelijkheid over de stand van zaken en over de toekomst van het bedrijventerrein aan de Fabrieksstraat. Dit terrein is vrijwel iedereen in Stampersgat een doorn in het oog. Helemaal nu daar naar verluidt nog steeds buitenopslag van groot materieel plaatsvind, ondanks de dwangsommen. Omwonenden worden belemmerd in hun uitzicht en aan de waterzijde is het ook geen visitekaartje voor Halderberge. In Stampersgat zijn veel inwoners actief met plannenmakerij om het dorp ook voor de toekomst aantrekkelijk te houden. Van een bedrijventerrein zoals dat er nu bij ligt aan de Fabrieksstraat gaat geen uitstraling uit, het bederft het woonplezier in de omgeving en het tempert het enthousiasme van plannenmakers.

Lokaal Halderberge vraagt zich af of het college de noodzaak niet heeft gezien om de inwoners, en met name die uit Stampergat, te informeren over de laatste stand van zaken. Lokaal Halderberge vraagt ook waarom het college het laatste openbare collegebesluit niet door een persbericht heeft laten volgen.

Voor de volledige brief klik hier.

Uitvoering motie verhogen BOA-inzet krijgt vorm

Prioritering BOA inzet

Impressie van BOA workshop

Donderdagavond 11 januari 2018 heeft de gemeenteraad in een workshop meegedacht over de onderwerpen waar de Halderbergse BOA’s op moeten handhaven en welke onderwerpen hierbij prioriteit moeten krijgen. Vanuit Lokaal Halderberge zouden de BOA’s zich vooral moeten richten op  afvaldumpers, parkeerovertreders en hondenpoepverspreiders. Dit hebben we ook opgenomen in ons verkiezingsprogramma. Zodra de wettelijke mogelijkheid bestaat de uitgedeelde boetes als gemeente zelf te innen, moeten deze wat Lokaal Halderberge betreft worden aangewend ter voorkoming van nog meer dergelijke overlast. Criminaliteit mag niet lonen en controle op illegale hennepteelt en drugslaboratoria moet daarom worden voortgezet.

De komende tijd gaan we graag met je in gesprek over handhaving in het algemeen en BOA inzet in het bijzonder. Geef hieronder een reactie, bel of e-mail de vertegenwoordigers van Lokaal Halderberge.

Bij de Algemene Beschouwingen heeft Lokaal Halderberge, samen met de VVD een motie ingediend die raadsbreed ondersteuning vond. In die motie hebben we het college gevraagd voor de begroting van 2018 te komen met een voorstel hoe betere of extra inzet van BOA’s kan leiden tot het terugdringen van illegaal storten van afval, parkeeroverlast, zwerfafval, overlast hondenpoep en tegen welke kosten dit gerealiseerd kan worden en Gelijktijdig de maatregelen en oplossingen te communiceren naar onze bewoners.

De workshop voor raadsleden is een uitvloeisel van onze motie en een stap naar een voorstel over betere of extra inzet van BOA’s.