Lokaal Halderberge stemt TEGEN bestemmingsplan ‘Verlengde Kwekerssingel’

Tijdens de raadsvergadering van 22 juni jl. heeft Lokaal Halderberge als enige partij TEGEN het bestemmingsplan ‘Verlengde Kwekerssingel’ gestemd. In zijn bijdrage sprak raadslid Graste over falend beleid en gebrek aan visie van het college.

De gemeenteraad heeft vaker aangegeven dat het belangrijk is dat de gemeente meedenkt op het moment dat een burger zicht meldt aan het loket en op 15 oktober 2015 besloten het college flexibiliteit te geven ten aanzien van de woningbouwprogrammering. Niet per definitie kijken waarom iets NIET kan, maar zoeken naar mogelijkheden die WEL kunnen. Bij het bestemmingsplan ‘Verlengde Kwekerssingel’ is naar de mening van Lokaal Halderberge wat te ver doorgeslagen in het meedenken met de burger.

Lokaal Halderberge volgt deze ontwikkeling al een tijd op de voet en heeft vanaf het collegebesluit van 13 oktober 2015  op meerdere momenten de afgelopen twee jaar vragen gesteld en naar aanleiding van deze vragen op verschillende momenten een onderhoud gehad met de betrokken ambtenaren en portefeuillehouders.

Op alle vragen kwamen ‘geruststellende antwoorden’. De procedure moest eerst netjes doorlopen worden. De provincie moest er nog iets van vinden. Er moest nog bezwaar gemaakt kunnen worden en dan aan het eind is de raad aan zet om er iets van te vinden.

Lokaal Halderberge vindt er zeker iets van!

Had het college zelf geen visie met dit gebied tussen Lob C en Pagnevaart. Ooit lag er voorkeursrecht gemeente op in het kader van de rondweg. Toen is de grond niet aangeboden aan de gemeente en is er niet actief acquisitie gepleegd, omdat de gemeente de grond niet nodig had. De WVG gaat eraf. Een particulier koopt de grond en komt met zijn woningbouwplannen aan het loket. Plannen die volgens het bestemmingsplan een ‘logische afronding’ zijn van het bestaand stedelijk gebied. Als dit zo’n logische afronding is snapt Lokaal Halderberge niet waarom de gemeente hier zelf geen ideeën bij heeft gehad en waarom een particulier initiatief nodig is om eigen woningbouwplannen logisch af te ronden. En daarbij: zo logische afronding vinden we het niet. Er loopt een grote watergang aan de oostzijde van Lob C. Aan de overkant van dit water wordt nu deze planontwikkeling voorgesteld. Zo meteen wordt er een soort van particuliere enclave gecreëerd tussen de bouwplannen van de gemeente tussen Lob C en Pagnevaart. Van integraliteit kan geen sprake meer zijn. Het groen aan de noordzijde van dit plan blijft volgens antwoord op eerdere vragen groen, terwijl daar ook de connectie tussen Lob C en Pagnevaart gemaakt had kunnen worden. De vraag hierbij is in hoeverre de gemeente zichzelf belemmert in de toekomst door nu in te stemmen met deze ontwikkeling. Gaan we ooit Pagnevaart nog aan Lob C gekoppeld krijgen? Lokaal Halderberge heeft hierbij grote twijfels.

En dan kijkend naar het plan zelf. Het plan voorziet in drie woningen in het buitengebied. Niet één, maar DRIE. Hoe is dit te verkopen aan andere burgers die voor veel geld een bouwtitel moeten kopen in het buitengebied om vervolgens één woning te realiseren? Het college heeft het in haar brieven meerdere malen over een ‘postzegelactie’, maar met drie woningen in het buitengebied is er wat Lokaal Halderberge betreft geen sprake van een ‘postzegelactie’, of het College moet postzegels bedoelen in posterformaat.

Lokaal Halderberge ziet deze ontwikkeling in ieder geval niet zitten en stemde als enige partij tegen. Verder heeft Lokaal Halderberge bij de raadsvergadering een motie ingediend waarbij het college is verzocht om de raad aan te geven hoe zij de woningbouwontwikkeling in Oudenbosch Zuid in integraliteit voor zich ziet en hoe daarin Albano Lob C, Pagnevaart en het bestemmingsplan ‘Verlengde Kwekerssingel’ zich tot elkaar verhouden. Hoewel de andere partijen vóór het bestemmingsplan stemden gaven zij in grote meerderheid wel steun aan de motie. Dit geeft aan dat ook zij de integraliteit hebben gemist.

Wie is Michel Rijsdijk?

Beste inwoner van Bosschenhoofd, Hoeven, Oudenbosch, Oud Gastel en Stampersgat,

Ik ben Michel Rijsdijk, 58 jaar en geboren in Bosschenhoofd. Inmiddels woon ik al ruim 30 jaar met veel plezier in Oudenbosch en ben ik trotse vader van twee zoons en twee dochters en trotse opa van twee kleinkinderen. In mijn dagelijkse leven ben ik verantwoordelijk voor de in- en verkoop van auto’s voor een autobedrijf. Al enkele jaren ben ik betrokken bij Lokaal Halderberge. Eerst als achterbanlid van ONS Halderberge en sinds het samengaan van deze partij samen met Hoeven2000 Halderberge en Gemeenschapsbelangen Halderberge tot Lokaal Halderberge sta ik achter de nieuwe partij.

Maar ik heb altijd in het midden van de de maatschappij gestaan. En dat geldt nog steeds. Als bestuurslid van Lokaal Halderberge en voorzitter van de klankbordgroep Doorgaande Route Bosschendijk ben ik betrokken bij lokale initiatieven. Burgerparticipatie is belangrijk om de kernen bruisend te houden. En daarom denk en doe ik mee met de gemeente Halderberge. ik wordt betrokken bij de ontwikkelingen in de kernen en mijn mening wordt gehoord. Je mag kritisch meekijken over de juiste invulling van een straat, keuze van het groen en indeling van wegen. De beste ideeën komen namelijk vanuit de inwoners; om hen gaat het. Ik raad dan ook iedereen aan om zijn of haar stem te laten horen. Het verbeteren van de leefomgeving van alle kernen binnen Halderberge doe ik namelijk niet alleen, dat wil ik samen met u doen.

Ik nodig graag iedereen uit om met mij of de partij in gesprek te gaan. Dit hoeft niet per se tijdens raads- of commissievergaderingen. U kunt ook uw vragen stellen en mening geven over raadsvoorstellen en bestemmingsplannen tijdens de achterbanvergadering. Deze vinden in Stampersgat, Oudenbosch, Oud Gastel, Bosschenhoofd en Oudenbosch plaats. Lokaal Halderberge maakt zich sterk haar voor alle kernen van Halderberge en haar inwoners. We kijken verder dan de belangen van onze eigen woonkern. Verder kijken dan je eigen belangen is het sleutelwoord tot een bruisend Halderberge.

Groet,

Michel Rijsdijk

Bestuurslid Lokaal Halderberge

michelenannemarie@gmail.com